Farské oznamy 9.-15. august

SV. OMŠE – NEDEĽA: 6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 18:00; VŠEDNÉ DNI: 6:30, 18:00

SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)

ÚRADNÉ HODINY – v pracovné dni po večernej omši do 19:30

UPRATOVANIE KOSTOLA –  5. skupina

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA  – povedie 7. ruža – modlitbu ruženca obetujeme za pápeža Františka a požehnaný priebeh jeho apoštolskej cesty na Slovensku

POŽEHNANIE BYLÍN A KVETOV – v nedeľu 15.8. je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie – pri sv. omšiach Vám požehnáme byliny a kvety, ktoré prinesiete so sebou do kostola

EUCHARISTICKÁ POKLONA – v stredu po večernej sv. omši do 20:00 – modlime sa za apoštolskú cestu pápeža Františka na Slovensku

FARSKÉ TRIČKÁ – v rámci prebiehajúceho Roka rodiny Vám pred návštevou Sv. Otca ponúkame tričká rôznych veľkostí pre všetkých členov rodiny s emblémom Sv. Rodiny z nášho kostola

INFORMÁCIE K NÁVŠTEVE PÁPEŽA FRANTIŠKA V KOŠICIACH 14. septembra 2021:

• Registrácia účastníkov stretnutia so Svätým Otcom je v štádiu príprav a veríme, že bude spustená v najbližších dňoch. Každý účastník sa musí registrovať vopred individuálne aj skupinovo (ak bude súčasťou skupiny z farnosti).

• Brány štadióna Lokomotívy budú otvorené už od 8.00 hod. Sektory na štadióne sa budú zapĺňať postupne (po naplnení sektora sa sektor uzavrie a bude sa napĺňať ďalší). Aj keď toto stretnutie je prioritne určené pre mladých od 15-30 rokov, ktorí budú smerovaní na trávnatú plochu štadióna, PRE STARŠÍCH JE TAKTIEŽ MOŽNOSŤ PRÍSŤ a budú smerovaní na sektory po obvode štadióna, kde sú miesta na sedenie. Povzbudzujeme aj rodiny s deťmi, aby využili túto príležitosť na stretnutie s pápežom.  

• Svätú omšu na štadióne Lokomotívy bude o 11:00 celebrovať pražský arcibiskup – kardinál Dominik Duka OP.

• Sprievodný program bude od 13:30 do príchodu pápeža a pokračovať bude aj po jeho odchode do 20:00. Hlavný program s pápežom bude na štadióne od 16:45 do 18:00. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca budú prístupové cesty, ako aj štadión, uzavreté. Toto stretnutie je prioritne určené pre mladých, čo však nevylučuje prítomnosť starších osôb a detí. 

• Prosíme o pomoc s oslovovaním dobrovoľníkov. Ich registrácia je možná na webovej stránke: www.navstevapapeza.sk

• V deň stretnutia bude bezplatná Mestská hromadná doprava na celom území Košíc.

• Informácie o návšteve pápeža nájdete na www.navstevapapeza.sk

Share

You may also like...