Farské oznamy 2.-8. august

SV. OMŠE – NEDEĽA: 6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 18:00; VŠEDNÉ DNI: 6:30, 18:00

SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)

ÚRADNÉ HODINY – v pracovné dni po večernej omši do 19:30

UPRATOVANIE KOSTOLA –  4. skupina

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA  – povedie 6. ruža

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – na prvú nedeľu o 16:45 výmena ružencových tajomstiev a spoločná modlitba ruženca a o 17:30 prvonedeľná pobožnosť k Božskému Srdcu

PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY – v pondelok 2. augusta môžeme získať milosť úplných odpustkov pri návšteve farského kostola spojenej s modlitbou Pána Otče náš a vyznaním viery Verím v Boha, ak splníme tradičné podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (predsieň kostola je otvorená na osobnú modlitbu počas celého dňa)

EUCHARISTICKÁ POKLONA – v stredu a na prvý štvrtok po večernej sv. omši do 20:00 – modlime sa za pápeža Františka, za našich biskupov a kňazov a za nové duchovné povolania

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ – na prvú sobotu bude večeradlo modlitby s Pannou Máriou pri rannej sv. omši o 6:30

PRIHLÁŠKY NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – rodičia, ktorí nestihli priniesť prihlášku na prípravu osobne, môžu ju poslať e-mailom na farskú adresu

FARSKÉ TRIČKÁ – v rámci prebiehajúceho Roka rodiny Vám pred návštevou Sv. Otca ponúkame tričká rôznych veľkostí pre všetkých členov rodiny s emblémom Sv. Rodiny z nášho kostola

PRIHLASOVANIE DOBROVOĽNÍKOV NA STRETNUTIE SO SV. OTCOM – e-mailom na dobrovolnicike@navstevapapeza.sk alebo na mobilnom čísle 0948 246 033 (v pracovných dňoch medzi 9:00 – 16:00)

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV NA STRETNUTIE SO SV. OTCOM – od 1. augusta 2021 na www.navstevapapeza.sk

INFORMÁCIE K NÁVŠTEVE SV. OTCAhttps://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/informacie-pre-farnosti-27-jul

MOŽNOSŤ OČKOVANIA – Košický samosprávny kraj ponúka pre farnosti možnosť očkovania jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnsonprihlásiť sa môžete vo svojej farnosti do 3. augusta

https://misijnediela.sk/2021/07/vitame-papeza-frantiska-s-ruzencom/

Share

You may also like...