Farské oznamy (23.-29. august)

ZBIERKA NA POTREBY KOSTOLA – je v túto nedeľu 22.8. – dobrý Boh nech odmení vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom

STRETNUTIE PÚTNIKOV DO POĽSKA – bude v pondelok po večernej sv. omši; odchod autobusu je v sobotu o 6:30 spred kostola; prosíme vás o modlitbu za našu púť, ktorú obetujeme za celú farnosť

UPRATOVANIE KOSTOLA – 7. skupina – pozývame i ďalších, ktorí chcú pomôcť

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE RUŽENCOVÉ BRATSTVO – bude v našej farnosti vo štvrtok 2.9. o 16:15 a povedie ju páter Alan Dely OP, promótor pre ruženec na Slovensku – prosíme všetkých členov RB, aby si vytvorili čas na toto podujatie

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA  – povedie 1. ruža – spoločnou modlitbou ruženca sa pripájame do duchovnej kytice pre pápeža Františka, ktorú obetujeme za Svätého Otca a za požehnaný priebeh jeho apoštolskej cesty na Slovensku

EUCHARISTICKÁ POKLONA – je v stredu po večernej omši do 20:00 – modlime sa za návštevu pápeža Františka v Košiciach

FARSKÝ AUTOBUS DO ŠAŠTÍNA – po účasti na stretnutí so Sv. Otcom na štadióne Lokomotíva v Košiciach vám ponúkame možnosť putovať na sv. omšu so  Sv. Otcom 15.9. v Šaštíne – na púť do Šaštína sa môžete prihlásiť v kancelárii alebo v sakristii iba v nasledujúcom týždni – najneskôr do nedele 29.8.

REGISTRÁCIA NA STRETNUTIE SO SV. OTCOM V KOŠICIACH – každý účastník sa musí vopred individuálne registrovať na www.navstevapapeza.sk a zároveň sa zapísať vo svojej farnosti. Prihláste sa v kancelárii alebo v sakristii. Povzbuďte svojich blízkych a známych.

PÁPEŽ FRANTIŠEK V KOŠICIACH

Pápež František dňa 14. septembra 2021 navštívi Košice. Prichádza ako námestník Krista na zemi v tomto neľahkom období pandémie, kedy prežívame rôzne obmedzenia a rozdelenia, aby priniesol pokoj a apoštolské požehnanie pre všetkých nás. Buďte toho súčasťou a neváhajte prísť na stretnutie s ním. Povzbuďte aj svojich blízkych a priateľov.

Mladí budú smerovaní na trávnatú plochu štadióna. Na sektory po obvode štadióna, kde sú miesta na sedenie, budú smerovaní pri príchode starší. Povzbudzujeme aj rodinky s deťmi, aby neváhali a využili túto príležitosť na stretnutie s pápežom a prijali jeho apoštolské požehnanie naživo. Deti do 12 rokov sú posudzované spolu s rodičmi, nemusia sa samostatne prihlasovať, ale rodič pri svojej registrácii uvedie, že prichádza s deťmi (uvedie počet a vek detí).

Na štadióne bude vyhradený sektor pre znevýhodnených (na invalidnom vozíku alebo pre nepočujúcich a slabozrakých). Pri prihlasovaní v poznámke vyznačte, ak máte znevýhodnenie.

PROGRAM stretnutia so Svätým Otcom na štadióne Lokomotíva

11:00 SVÄTÁ OMŠA,celebruje Mons. Dominik kardinál Duka, pražský arcibiskup

12.00 Bubnová šou Batida, MaranaTha Prešov – chvály  s vlajkovaním, Janais, Katka Koščová a sláčikové kvarteto

14.00 Úvodný blok „Blahoslavená Anna Kolesárová“ posledné slová blahoslavenej Anky boli „Ježiš, Mária, Jozef“. Scénický tanec Slza radosti v réžii Petra Weincillera, Zuzana Eperješiová z Tvorivej skupiny Poetica musica 

14.30 Prvý blok „S Máriou“Matka Božia, Patrónka Slovenska, ktorú si prichádza uctiť aj pápež František. Svedectvo sr. Lamyie Jalilovej, Dominika Gurbaľová, Martin Augustus Dvornický

14.50 Druhý blok „S Jozefom“Svätý Jozef, starostlivý ochranca, ktorý nám v tomto roku pripomína Otcovské srdce. Svedectvo Jula Slováka, Martin Augustus Dvornický

15.15 Tretí blok „Na ceste za Ježišom“Svätý Otec František sprítomňuje Ježiša – stredobod dejín a sveta. Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a poklona Sv. Krížu, Spojený mládežnícky zbor zo Sniny, Godzone projekt – kapela eSPé, PiarMusic a ďalší

16.15 Príprava na príchod Svätého Otca – Zbor sv. Cecílie s hosťami a s orchestrom

16.45 Oficiálny program stretnutia so Svätým Otcom Františkom – Hymna stretnutia „Zdvíhajme svet“ – Sima Magušinová, Martin Husovský a Zbor sv. Cecílie s orchestrom

Príchod Sv. Otca v papamobile, svedectvá mladých, dialóg so Svätým Otcom a príhovor Sv. Otca Františka

18.00 ZÁVEREČNÝ BLOK – Sima Magušinová a sláčikové kvarteto, Komajota, Lamačské chvály a Dávid Janočko

  • Doprava a parkovanie

Z každého smeru do Košíc budú zabezpečené a označené ZÁCHYTNÉ PARKOVISKÁ – OC Optima, OC Kaufland, Metro sídl. Ťahanovce, Vozovňa DPMK Prešovská cesta.

BEZPLATNÁ KYVADLOVÁ DOPRAVA bude premávať zo záchytných parkovísk ku štadiónu Lokomotíva v čase od 8:00 hod. do 21:00 hod. a od záchytných parkovísk na Luník IX. v čase od 8:00 hod. do 19:00 hod.

MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA bude v tento deň BEZPLATNÁ na celom území Košíc.
 

  • Balík pútnika

Pre prihlásené skupiny pripravujeme aj balík pútnika, ktorý si budú môcť záujemcovia objednať. Obsahuje vak na plece s potlačou, tričko s potlačou vpredu a vzadu s oficiálnym logom stretnutia Svätého Otca Františka na Slovensku, rúško – bavlnené, dezinfekčný gél, spomienková magnetka – všetko v cene 15,- €. Objednávkový formulár je v prílohe, prípadne môžete kontaktovať priamo firmu objednavky@inremax.sk

  • Registrácia

Upozorňujeme, že je potrebné si v tento deň vybrať len jedno miesto účasti, pretože z časových dôvodov nebude možné stihnúť kvôli obmedzenej doprave a bezpečnostným kontrolám viaceré miesta.

Na stretnutie je potrebné sa zaregistrovať a to každý účastník VOPRED INDIVIDUÁLNE: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/

Kvôli organizačnému zabezpečeniu podujatia odporúčame prichádzať v organizovaných skupinách. Skupinu nahlási jedna zodpovedná osoba prostredníctvom registračného formuláru.

Registrácia skupín na štadión Lokomotívy v Košiciach: https://forms.gle/44sDEcNLH478KHn38
Registrácia skupín na Luník IX v Košiciach: https://forms.gle/pdA757FmGuYa3Fbo6

  • Zaočkovanosť

Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom budú môcť zúčastniť tí, ktorí sú očkovaní II. dávkou vakcíny (v prípade dvojdávkovej vakcíny alebo jednou dávkou v prípade jednodávkovej vakcíny). Bližšie informácie sú na stránke navstevapapeza.sk

  • Duchovná príprava

Prosíme vás o modlitbovú podporu návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. Od nedele 15. augusta už prebieha spoločná duchovná príprava cez Katolícke médiá a sociálne siete, ktorú vám dávame do pozornosti.

  • Jedlo

Každý účastník si zabezpečí jedlo z vlastných zásob. Na štadióne bude k dispozícii niekoľko predajných stánkov s bagetami resp. s inou ponukou. Pitná voda bude zabezpečená v cisternách.

Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na: www.navstevapapeza.sk

Infocentrum:          kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk,   +421 948 246 031, +421 948 246 032 (9:00 – 16:00)

Dobrovoľníci:         dobrovolnicike@navstevapapeza.sk, +421 948 246 033 (9:00 – 16:00)

Share

You may also like...