Farské oznamy 30.8.-5.9.

FARSKÁ PÚŤ – modlime sa za požehnaný priebeh farskej púte do mariánskych sanktuárií v Poľsku

SV. OMŠE – od 1. septembra budú nedeľné omše o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 – pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00; vo všedné dni pribudnú sv. omše o 15:00

FARSKÁ KANCELÁRIA – bude od septembra otvorená v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00

UPRATOVANIE KOSTOLA – 8. skupina – pozývame i ďalších, ktorí chcú pomôcť

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ – na prvú sobotu bude v katedrále o 9:30 s o. arcibiskupom v rámci celodiecéznych rekolekcií

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE RUŽENCOVÉ BRATSTVO –  bude vo štvrtok 2.9. o 16:15 a povedie ju páter Alan Dely OP, promótor pre ruženec na Slovensku – prosíme všetkých členov RB, aby si vytvorili čas na toto podujatie

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA  – povedie 2. ruža – spoločnou modlitbou ruženca sa pripájame do duchovnej kytice pre pápeža Františka, ktorú obetujeme za Svätého Otca a za požehnaný priebeh jeho apoštolskej cesty na Slovensku

EUCHARISTICKÁ POKLONA – je od 1. septembra každý pracovný deň po popoludňajšej omši až do večernej omše

VENI SANCTE A POŽEHNANIE AKTOVIEK  – v nedeľu 5.9. o 9:45 na sv. omši za účasti rodín s deťmi budeme vzývať Ducha Svätého s prosbou o jeho dary pre žiakov a študentov

PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – sa začne 16. septembra, dovtedy prosíme rodičov, ktorí neodovzdali prihlášky detí na prípravu, aby ich priniesli v najbližších dňoch

PRÍPRAVA NA BIRMOVANIE – prihlásiť sa môžu študenti stredných škôl, prihlášky sú v sakristii, vyplnené ich treba odovzdať v najbližších dňoch

DOSPELÍ – ktorí majú záujem prijať krst, birmovanie, sv. prijímanie, manželstvo – nech sa ohlásia v kancelárii osobne alebo e-mailom

SPOVEDANIE V PRVOPIATKOVOM TÝŽDNI – je polhodinu pred rannou a popoludňajšou omšou a hodinu pred večernou sv. omšou

REGISTRÁCIA NA STRETNUTIE SO SV. OTCOM V KOŠICIACH 14.9. – každý účastník sa musí vopred individuálne registrovať na www.navstevapapeza.sk a zároveň sa zapísať v sakristii.

Pápež František prichádza ako Kristov námestník v neľahkom období pandémie, kedy prežívame rôzne obmedzenia a rozdelenia, aby priniesol pokoj a apoštolské požehnanie pre všetkých ľudí. Buďme toho súčasťou. Neváhajte prísť na stretnutie s ním a povzbuďte aj svojich blízkych a priateľov.

Mladí budú smerovaní na trávnatú plochu štadióna. Na sektory po obvode štadióna, kde sú miesta na sedenie, budú smerovaní pri príchode starší. Povzbudzujeme aj rodinky s deťmi, aby neváhali a využili túto príležitosť na stretnutie s pápežom a prijali jeho apoštolské požehnanie naživo. Deti do 12 rokov sú posudzované spolu s rodičmi, nemusia sa samostatne prihlasovať, ale rodič pri svojej registrácii uvedie, že prichádza s deťmi (uvedie počet a vek detí). Na štadióne bude vyhradený sektor pre znevýhodnených (na invalidnom vozíku alebo pre nepočujúcich a slabozrakých). Bližšie informácie o programe, registrácii a doprave nájdete na farskej webovej stránke.

Share

You may also like...