Farské oznamy 4.-10. október

ÚČASŤ NA SV. OMŠIACH – od 4.10. sa sprísňujú záväzné opatrenia – aby sme vám umožnili čo najväčšiu účasť na bohoslužbách, využijeme výnimočnosť nášho kostola, ktorý umožňuje vytvoriť 2 samostatné sektory s vlastnými vchodmi:

  • hlavný vchod do lode kostola bude vyhradený pre očkovaných a deti do 12 rokov bez obmedzenia počtu
  • horný vstup na chór bude sprístupnený v režime ZÁKLAD – teda i pre neočkovaných, ale s obmedzením počtu – 1 osoba na 15 m2
  • pred príchodom na bohoslužbu si už doma pripravte prezenčný lístok s uvedením mena, priezviska a tel. kontaktu, ktorý pri príchode do kostola vložíte do označenej schránky
  • každý účastník bohoslužby je povinný mať respirátor

VYSIELANIE BOHOSLUŽIEB – sv. omše v nedeľu o 8:30 a vo štvrtok za účasti detí o 18:00 vysielame naživo prostredníctvom služby YouTube – na ich sledovanie sa prihláste na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ – sú každý štvrtok o 18:00, deti spolu s rodičmi prichádzajú o 17:30 na nácvik omšových spevov

EUCHARISTICKÁ POKLONA – je v pondelok – piatok od 15:30 do večernej omše (vo štvrtok iba do 17:00)

MODLITBA RUŽENCA – v októbri spolu s kňazom o 17:15 (vo štvrtok o 16:00) – predmodlieva sa 7. ruža

UPRATOVANIE KOSTOLA – môžete sa pripojiť viacerí – vedie ho 5. skupina

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – je na prvú nedeľu o 16:45

PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – o 17:30 obnovenie zasvätenia Božskému Srdcu a požehnanie nábožných predmetov

ZBIERKA PRE KUBU – Pán Boh zaplať všetkým za podporu zbierky na pomoc núdznym pre Kubu

PROGRAM AMORIS – manželom dávame do pozornosti cyklus troch prednášok s názvom AMORIS v nedele o 16:00 – 10., 17. a 24. októbra na Gymnáziu T. Akvinského – viac na www.amoris.sk – infoletáky k podujatiu nájdete pri tlačovinách

Share

You may also like...