Farské oznamy 11.-17. október

ÚČASŤ NA SV. OMŠIACH:

  • každý účastník je povinný mať respirátor
  • pred príchodom na bohoslužbu si už doma pripravte prezenčný lístok s uvedením mena, priezviska a tel. kontaktu, ktorý pri vstupe do kostola vložíte do označenej schránky
  • pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu sa zakazuje kombinovanie rôznych režimov pre jedno podujatie, preto sme nútení vyčleniť bohoslužby v samostatných režimoch OČKOVANÍ alebo ZÁKLAD
  • bohoslužobný čas v režime OČKOVANÍ je vyhradený pre očkovaných a pre deti do 12 rokov a 2 mesiacov bez obmedzenia počtu
  • bohoslužobný čas v režime ZÁKLAD je vyhradený pre všetkých, teda i neočkovaných, ale s obmedzením počtu – 1 osoba na 15 m2
  • od pondelka do soboty budú v režime ZÁKLAD všetky sv. omše okrem štvrtkovej večernej omše s katechézou pre deti
  • sv. omše v režime OČKOVANÍ + deti budú vo štvrtok o 18:00 a v nedeľu všetky nedeľné sv. omše okrem prvej omše ráno (o 6:30 platí režim ZÁKLAD, ako aj v sobotu večer)
  • prostredníctvom YOUTUBE vysielame sv. omše vo štvrtok o 18:00 a v nedeľu o 8:30

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ – sú každý štvrtok o 18:00, deti spolu s rodičmi prichádzajú už o 17:30 na nácvik omšových spevov

EUCHARISTICKÁ POKLONA – je v pondelok – piatok od 15:30 do večernej omše (vo štvrtok iba do 17:00)

MODLITBA RUŽENCA – v októbri spolu s kňazom je o 17:15 (vo štvrtok o 16:00) – predmodlieva sa 8. ruža

VEČERADLO –13.10. je o 17:00

NOVÉNA K SV. JÁNOVI PAVLOVI II. –13.10. začíname deviatnik k sv. Jánovi Pavlovi II. – modlime sa ho pri večerných sv. omšiach

BIRMOVANCI – v piatok po večernej omši bude v pastoračnom centre stretnutie všetkých birmovancov, ktorí sa prihlásili na prípravu

UPRATOVANIE KOSTOLA – v piatok po večernej omši – môžete sa pripojiť viacerí – vedie ho 6. skupina

FOTO Z PÚTE – v sobotu po rannej omši bude prezentácia fotografií z farskej púte v Poľsku s možnosťou zakúpenia USB s fotografiami v cene 4 €

PROGRAM AMORIS – manželom dávame do pozornosti cyklus troch prednášok s názvom AMORIS v nedele o 16:00 – 10., 17. a 24. októbra na Gymnáziu T. Akvinského – viac informácií na www.amoris.sk

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKY – bratia dominikáni pozývajú rodiny s deťmi na divadelné predstavenia do Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas na Dominikánskom námestí 8

Share

You may also like...