Farské oznamy 10.-16. august

  • V stredu po večernej omši je eucharistická poklona do 20:00 hod.
  • Vo štvrtok 13. augusta bude po večernej omši mariánske večeradlo.
  • V sobotu 15. augusta je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie – sv. omše v tento deň budú o 6:30, 8:00, 9:30 a 18:00 – pri sv. omšiach bude požehnanie bylín a kvetov.
  • V nedeľu 16. augusta je zbierka na kňazský seminár – PBZ.
  • Modlitbu ruženca povedie 6. ruža a upratovanie kostola 6. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
Share

You may also like...