Farské oznamy 3.-9. august

  • Stretnutie členov Ružencového bratstva s výmenou ružencových tajomstiev na prvú nedeľu je o 16:45.
  • Na prvú nedeľu o 17:30 bude pobožnosť k Najsv. Srdcu.
  • Modlitbu ruženca povedie 5. ruža a upratovanie kostola 5. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
  • V pondelok o 18:00 vás pozývame na sv. omšu, ktorú bude sláviť o. arcibiskup.
  • V utorok po večernej omši je v pastoračnom centre nácvik chrámového zboru. Pozývame vás medzi nás.
  • Eucharistická poklona bude v stredu po večernej sv. omši do 20:00; vo štvrtok na sviatok Premenenia Pána bude večer do 20:00 tichá poklona a od 20:00 moderovaná adorácia Hora Sancta, počas ktorej bude možnosť spovede a duchovného rozhovoru s kňazom.
  • Spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou. Na prvý štvrtok a prvý piatok večer už od 17:00 hod.
  • Chorých budeme spovedať na prvý piatok dopoludnia. Prihlásiť ich môžete v sakristii alebo vo farskej kancelárii.
  • Ak by ste mali záujem o odslúženie sv. omší aj mimo nášho kostola, môžete nám ich nahlásiť vo farskej kancelárii.
  • V sobotu 8. augusta vás pozývame na farský výlet do Červeného Kláštora a Levoče. Zraz účastníkov je pri kostole ráno o 6:00, odchod autobusov o 6:15. Poplatok treba vopred uhradiť v sakristii. Tešíme sa na spoločne prežitý deň ako farská rodina.
Share

You may also like...