Farské oznamy 27. jún – 3. júl

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou a v piatok od 17:00 do 18:00

EUCHARISTICKÁ POKLONA bude v pondelok a utorok po popoludňajšej sv. omši až do večernej a vo štvrtok o 20:00 bude adorácia HORA SANCTA, počas ktorej sa možno vyspovedať

SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA – v stredu 29.6. je prikázaný sviatok, sv. omše budú o 6:30, 8:00, 15:00, 16:30, 18:00; taktiež v predvečer sviatku budú sv. omše z tejto slávnosti

HALIER SV. PETRA – v stredu na sviatok sv. Petra a Pavla je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

ZASVÄTENIE BOŽSKÉMU SRDCU – počas celého júna sa každý deň modlime litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Prosíme vás, aby ste sa v rodinách pripojili k tejto našej modlitbe v rámci prípravy na zasvätenie sa Ježišovmu Srdcu pri výročí farnosti v piatok 1. júla

30. VÝROČIE FARNOSTI – v piatok 1. júla o 18:00 vás pozývame na ďakovnú sv. omšu TE DEUM s o. biskupom Markom Forgáčom, ktorou poďakujeme Pánovi za naše farské spoločenstvo a zasvätíme sa Najsv. Srdcu Ježišovmu

ZMENA ČASU SV. OMŠÍ – od 1. júla nebudú sv. omše o 15:00 a nedeľné omše počas letných prázdnin budú o 7:00, 8:30, 10:00 a 18:00

PÚŤ A FARSKÝ VÝLET – v sobotu 2. júla pozývame rodiny i jednotlivcov na farskú púť na Mariánsku horu v Levoči a na výlet do Vrbova a Žakoviec – odchod autobusu je o 6:30 spred kostola, poplatok za dopravu a obed je 25 € (deti 23 €) – prihlásiť sa treba v sakristii najneskôr do stredajšej slávnosti sv. Petra a Pavla

MARIÁNSKE VEČERADLO – bude na prvú sobotu o 6:30

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE – prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na prípravu na prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie v školskom roku 2022/2023, aby počas mesiaca júna odovzdali kňazovi vo farskej kancelárii vyplnenú prihlášku – tlačivo si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť z tejto webovej stránky

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA BIRMOVKU – študenti stredných škôl, ktorí chcú absolvovať birmovnú prípravu v školskom roku 2022/2023, si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii alebo stiahnuť z farskej webovej stránky a vyplnenú ju priniesť do farskej kancelárie

Share

You may also like...