Farské oznamy 27.9.-3.10.

ZBIERKY  –  26.9. zbierka na kostol a 3.10. zbierka na pomoc Kube

SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou (večer od 17:00)

FARSKÁ KANCELÁRIA – pondelok – piatok (16:00 – 17:00)

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ – každý štvrtok o 18:00, deti spolu s rodičmi prichádzajú o 17:30 na nácvik omšových spevov

EUCHARISTICKÁ POKLONA – pondelok – piatok od 15:30 do večernej omše (vo štvrtok do 17:00, nakoľko o 17:30 začína nácvik omšových spevov s deťmi)

PRÍPRAVA NA BIRMOVANIE – pre študentov stredných škôl – prihlášky sú v sakristii, treba ich odovzdať ešte v tomto týždni

DOSPELÍ – ktorí majú záujem prijať krst, birmovanie, sv. prijímanie, manželstvo – nech sa ohlásia v kancelárii osobne alebo e-mailom

ÚČASŤ NA BOHOSLUŽBÁCH – každý účastník bohoslužby je povinný mať respirátor a pri príchode do kostola vloží do určenej schránky lístok s uvedením mena, priezviska a tel. alebo e-mailového kontaktu – tieto údaje si napíšte už doma na ľubovoľný lístok, našou povinnosťou je uchovať 14 dní zoznam zúčastnených – ďakujeme za pochopenie

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA – 6. ruža (vo štvrtok o 16:00)

UPRATOVANIE KOSTOLA – 4. skupina – môžete sa pripojiť viacerí

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ – formou večeradla bude na 1. sobotu o 6:30

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – na prvú nedeľu je o 16:45

OBIŠOVSKÁ PÚŤ – program nájdete na priloženom plagáte, nedeľnú odpustovú sv. omšu 3.10. bude sláviť pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka o 10:30

Share

You may also like...