FARSKÉ OZNAMY 28. október – 3. november

  • Dnes je mesačná zbierka na investičné výdaje. PBZ všetkým, ktorí podporíte našu farnosť milodarom v pokladniciach s nápisom vyhlásená zbierka  alebo vkladom na účet farnosti, ale i za každú inú formu pomoci na rozvoj farnosti.
  • Spoločnú modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 3. ruža a upratovanie skupina č. 6. PBZ za vašu službu pre celé farské spoločenstvo. Pozývame všetkých, ktorí by sa radi pridali k tejto forme pomoci chrámu.
  • Od pondelka do štvrtka spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou a večer už od 17:00 – pozývame vás pripraviť sa sv. spoveďou na novembrovú oktávu, v ktorej môžeme vyprosiť milosť úplných odpustkov dušiam v Očistci.
  • Kúpou sviec za nenarodené deti za symbolické 1 € môžete podporiť projekty na ochranu života. Sviečky za nenarodené deti nájdete vedľa vchodu do sakristie.
  • V stredu je poklona od 15:30 do večernej sv. omše.
  • Vo štvrtok o 20:00 je večerná adorácia HORA SANCTA – v predvečer slávnosti Všetkých svätých sa chceme v modlitbovej vigílii spolu svätými klaňať Bohu – Svätému medzi nami. Počas adorácie vo štvrtok od 20:00 bude možnosť sv. spovede a duchovného rozhovoru s kňazom.
  • V piatok je prikázaný sviatok Všetkých svätých a v sobotu je spomienka na všetkých zosnulých – sv. omše 1. a 2. novembra budú v nedeľných časoch (7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00).
  • Fatimská pobožnosť na prvú sobotu formou večeradla bude o 17.00.
Share

You may also like...