HORA SANCTA

Vo štvrtok 31. októbra o 20:00 v predvečer sviatku Všetkých svätých budeme sláviť modlitbovú vigíliu v rámci eucharistickej adorácie, pri ktorej sa spolu so svätými chceme klaňať Bohu – Svätému medzi nami.

Moderovaná adorácia má zmierny charakter s odprosením Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a bude zakončená individuálnym eucharistickým požehnaním.

Počas adorácie je možnosť spovede a duchovného rozhovoru s kňazom.

Share

You may also like...