Farské oznamy 17.-23. august

  • V nedeľu 23.8. je zbierka na investičné výdaje farnosti – podporiť farnosť a prispieť na kostol môžete prevodom na účet IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 alebo milodarom do pokladničiek pri vstupe do kostola. PBZ za vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom.
  • Modlitbu ruženca povedie 7. ruža a upratovanie kostola 7. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
  • Rodičia žiakov od 3. ročníka ZŠ si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky na prípravu na prvé sv. prijímanie.
  • Žiaci stredných škôl si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky na prípravu na birmovanie.
  • Dospelých, ktorí túžia prijať sviatosti – birmovanie, sv. prijímanie, manželstvo – pozývame, aby sa nám ohlásili vo farskej kancelárii.
  • Do vašej pozornosti odporúčame film Fatima, ktorý môžete v týchto dňoch uvidieť v kinách.
Share

You may also like...