Farské oznamy 24.-30. august

 • Modlitbu ruženca povedie 8. ruža a upratovanie kostola 8. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
 • Rodičia žiakov od 3. ročníka ZŠ si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky na prípravu na prvé sv. prijímanie.
 • Žiaci stredných škôl si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky na prípravu na birmovanie.
 • Dospelých, ktorí túžia prijať sviatosti – birmovanie, sv. prijímanie, manželstvo – pozývame, aby sa nám ohlásili vo farskej kancelárii.
 • Pre účasť na bohoslužbách naďalej platia pravidlá:
  • do kostola vstupujeme len s ochranným rúškom prekrývajúcim horné dýchacie cesty
  • pri vstupe do kostola si dezinfikujeme ruky
  • pri obrade pokoja si nepodávame ruky
  • sv. prijímanie sa udeľuje na ruku

Share

You may also like...