Farské oznamy 18.-24. máj

Sv. omše v pracovných dňoch sú o 6:30, 15:00 a 18:00.

Vo štvrtok 21. mája je sviatok Nanebovstúpenia Pána – sv. omše budú ráno o 6:30 a o 8:00 pre seniorov. Podvečer o 15:00, 16:30 a 18:00. Taktiež v stredu popoludní a večer budú sv. omše z tejto slávnosti.

Od piatku bude večer pri májovej pobožnosti novéna k Duchu Svätému za našich birmovancov.

Slávnosť birmovania bude 30. mája o 11:00, stretnutie rodičov birmovancov bude v piatok 22. mája o 17:00

Nedeľné sv. omše sú tri v sobotu – 15:00, 16:30, 18:00 – a sedem v nedeľu – 7:00 pre seniorov, 8:30, 9:45, 11:00, 15:00, 16:30, 18:00 – preto vás prosíme, aby ste sa na ich slávenie rozdelili podľa časových možností.

Na budúcu nedeľu je zbierka na masmédiá, podporiť ju môžete milodarom do poklaničiek s nápisom Vyhlásená zbierka. PBZ.

Vstupuje sa len hlavným vchodom 15 minút pred nedeľnou sv. omšou. Pred vstupom si každý dezinfikuje ruky. Vnútorná kapacita je cca 120 miest, po ich zaplnení ostaňte na vonkajšej terase, kde je vonkajšie ozvučenie.

Sv. prijímanie udeľujeme na ruku. Po pristúpení pred kňaza si zložíte rúško a ľavú otvorenú dlaň položíte na pravú. Kňaz vám na dlaň položí Telo Kristovo a pravou rukou ho pred ním sami prijmete do úst. Sv. prijímanie pre celiatikov udeľujeme pri svätostánku. Odstupy 2 m dodržiavame aj v rade na sv. prijímanie podľa naznačených čiar na dlážke.

Košík na milodary nekoluje počas omše v laviciach, prosíme, aby ste fungovanie kostola podporili milodarom do košíka pri východe z kostola alebo bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574. Pán Boh zaplať.

O upratovanie kostola prosíme 2. skupinu v túto nedeľu po večernej omši a 3. skupinu v piatok 22.5. po večernej omši.

K sv. spovedi môžete pristúpiť počas pracovných dní od 16:00 do 17:00, ohláste sa pri vchode na kanceláriu, pri čakaní dodržte 2m odstup.

Sv. omše aj naďalej vysielame na youtube kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice: pondelok – sobota o 18:00, v nedeľu o 8:30.

Po sv. omšiach si môžete z vďaky za váš milodar na potreby kostola zobrať veľkonočné perníčky, ktoré sa kvôli dvojmesačnému zatvoreniu kostolov nedostali k vám.

Share

You may also like...