Nedeľný pozdrav

Bratia a sestry, drahé rodiny! Je pre nás prirodzené hľadať spôsoby ako naplniť túžbu tých, ktorých máme radi. Ak vieme, po čom túžia deti, o čom sníva manželka – a oni o tom isto i často hovoria – urobíme čokoľvek, aby sme im urobili radosť a dokázali svoju lásku. Láska hovorí cez skutky. Vďaka tomu sa nám Ježišove slová z dnešného evanjelia: „Ak ma milujete, bude zachovávať moje prikázania“, nezdajú až tak náročné, pretože láska nehľadí na obetu. Ak Ježišove prikázania máme napísané v srdci, nie v knihách alebo na kamenných tabuliach, nejavia sa nám ako náročná požiadavka, ale ako zdroj radosti. Je pre nás radosťou, ak – ako to hovorila patrónka nášho mesta, sv. Alžbeta – „robíme ľudí šťastnými“. Tým, ktorí Ježišove prikázania píšu skutkami lásky, Ježiš sľubuje dar Tešiteľa – Ducha, ktorý je darcom útechy, nie pohody, ale útechy aj v nepohodlí. Na prijatie tohto Tešiteľa, Ducha pravdy, nás pripravuje i nedeľné slávenie Pánovho dňa.

Nedeľa je deň Pána, deň Cirkvi a deň rodiny – deň potvrdenia našej lásky k Bohu a svojim blízkym; deň spoločenstva; deň lámania chleba života a načúvania slovu, pri ktorom nám horí srdce; deň slávenia novej a večnej zmluvy o dokonalej láske svätého Boha a nedokonalej, ale úprimnej a úplnej láske hriešnych ľudí, ktorých si Boh vybral za svoju rodinu.

Bratia a sestry, drahá Kristova rodina, za normálnych okolností by sme sa dnes popoludní stretli v srdci nášho mesta – v Dóme sv. Alžbety na sv. omši za rodiny s našimi biskupmi a s jubilujúcimi manželmi a na programe pri oslave Dňa rodiny na Hlavnej ulici v centre mesta. Tento rok ho prežívate na domácej pôde v úzkom kruhu, ale s tými, bez ktorých si rodinu nedokážete predstaviť. Možno práve táto nedeľa nám pomôže spoznať, že každá nedeľa má ambíciu i výsadu byť pre nás dňom rodiny, preto sa znova pripájame k výzve za voľnú nedeľu pre všetkých.

„Deň Pána je Pánom dní“, tak nám to zdôraznil v apoštolskom liste Dies Domini sv. Ján Pavol II., ktorého sté výročie narodenia si zajtra pripomenie celý svet. Máme ho v pamäti ako slovanského pápeža, pútnika, pápeža Božieho milosrdenstva, utrpenia, mladých. A nesmieme zabudnúť povedať: ako pápeža rodiny. Práve k tomuto titulu sa hlásil počas svojho pontifikátu a práve tento prívlastok nám pripomenul aj pápež František pri jeho svätorečení, keď povedal: “V službe Božiemu ľudu bol sv. Ján Pavol II. pápežom rodiny. On sám raz povedal, že by chcel, aby ľudia na neho v tomto zmysle spomínali. S radosťou to zdôrazňujem a verím, že On nás istotne z neba sprevádza a podporuje.“

Sme veľmi vďační, že tohto pápeža môžeme prosiť o ochranu a príhovor v nebi za naše rodiny, že sa k nemu môžeme modliť pri jeho relikvii, ktorú sme v marci prijali z rúk jeho osobného tajomníka arcibiskupa Mieczyslawa Mokrzyckeho ako dar pre náš kostol. Ako svedok, ktorý žil denne po boku svätca, nám pripomenul slová svätého pápeža: “Svätí nás neprosia, aby sme ich oslavovali, ale nasledovali.”

Sv. Ján Pavol II. bol výnimočným človekom, a napriek tomu, že bol takým istým človekom ako my, bol zároveň iným, odlišujúcim sa svojim správaním, postojmi, spôsobom rozprávania, či reagovania. Stojac pri ňom – spomína arcibiskup Mieczyslaw Mokrzycki – bolo cítiť pokoj, pocit bezpečia, láskavosti. Bol človekom viery, ktorého myšlienky sa stále obracali k Bohu. Bola to akoby nepretržitá modlitba. Žil slová sv. Anzelma: „Kŕmim vás tým, čím sám žijem”. Nikdy nešetril časom na modlitbu. Bol pre neho najdôležitejší a nikdy ho neobetoval na úkor iných úloh. Nezačal deň, ani prácu, aby sa najprv nepomodlil. Nedelil svoj život na prácu a modlitbu. Jeho život bol modlitbou.

Kde sa naučil tejto neustálej modlitbe? Nepochybne si ju osvojil v rodine, v ktorej vyrastal. Sám sa zdôveril, že najsilnejšou katechézou o modlitbe bola pre neho modlitba jeho rodičov a spomienka na to, ako videl svojho otca v izbe kľačať pohrúženého do modlitby.

Emília a Karol Wojtylovírodičia sv. Jána Pavla II.

Bratia a sestry, modlitba každého z nás má túto silu: premieňať srdcia a meniť dejiny. Drahé rodiny, vaša rodinná modlitba má schopnosť zjednotiť vás a pomôcť vám vychovať doma svätcov. Pápež rodiny často opakoval: rodina, ktorá sa spolu modlí, ostáva spolu. A povzbudzoval nás k modlitbe ruženca.

V apoštolskej exhortácii Familiaris consortio venovanej rodine nám napísal: „Manželstvo a rodina tvoria jedno z najcennejších bohatstiev ľudstva. Budúci osud ľudského rodu závisí od rodiny!“ Sv. Ján Pavol II. pevne veril v rodinu a jej základnú úlohu v spoločnosti. Pri jednej z apoštolských ciest sa vyjadril: „Keď rodina funguje, tak funguje aj národ, a tak funguje celý svet, v ktorom žijeme.“

Emeritný pápež Benedikt XVI. napísal v týchto dňoch list k 100. výročiu narodenia svojho predchodcu, v ktorom píše: „…v Jánovi Pavlovi II. sa nám všetkým zviditeľnila Božia moc a dobrota. V dobe, keď Cirkev znovu trpí pod náporom zla, je on pre nás znamením nádeje a útechy.“

Objavme v ňom nášho tešiteľa, ktorého nám dáva nebo a pri dnešnej rodinnej modlitbe otvorme dokorán dvere svojho srdca vykupiteľskej moci Kristovej lásky a prosme ho za naše rodiny, za rodiny tohto mesta, za všetky rodiny vo svete a zverme problémy i nádeje svojej rodiny i rodiny ľudstva do príhovoru svätého pápeža rodiny. Modlime sa jeho slovami:

Bože, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života. Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete. Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske. Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia prejsť. Na príhovor Svätej rodiny daj, aby misia Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov. Amen.

Sv. Ján Pavol II., ochranca kresťanskej rodiny, oroduj za nás!

V modlitbe za Vás a Vaše rodiny

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...