Pozdrav rodinám

Drahí bratia a sestry, milé rodiny!

Máme za sebou dva mesiace, ktoré nás voviedli do nových situácií a v dôsledku obmedzení vyplývajúcich zo súčasnej pandémie nám priniesli novú skúsenosť. Je to skúsenosť ťaživá v mnohých oblastiach. V mnohých anketách na rozličných fórach zaznela otázka: Čo nám priniesla koronakríza? Hľadajúc pozitívnu odpoveď môžeme okrem mnohých negatív však počuť časté konštatovanie: Darovala nám čas pre rodinu. Tieto dni priviedli rodinu k sebe. Nemali sme čas na seba. Oslobodili sme sa od výhovorky: „nemám čas“ a začali sme uplatňovať pravidlo: „Kto miluje, má čas.“

Tieto dni preverili i naše priateľstvo s Ježišom, ktorý nám hovorí: „Ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste priniesli ovocie a aby vaše ovocie zostalo.“ (Jn 15, 15) Ktoré ovocie zostáva, ak všetko je pominuteľné? Apoštol Pavol v hymne na lásku definuje: „Láska nikdy nezanikne.“ (1 Kor 13, 8) Ježiš nám ju nie nariaďuje, ale vovádza nás do vzťahu lásky, ktorá je večná, aby sme si ňou slúžili a boli si navzájom darom – jeho darom. A Božie dary sú dokonalé. Ak nás ustanovil on, i naše povolanie k láske, ktoré sa dokonale prejavuje v rodinnom živote, je účasťou na Božej dokonalosti. Ak nás on robí darom pre druhých, je to naša výsada, z ktorej môžeme smelo čerpať. Boh nedáva hocijaké dary, ale iba tie najlepšie. Sme ním povolaní a mocou jeho vernej a neodvolateľnej lásky ustanovení byť jeho darom pre svojho manžela/manželku, deti, bratov a sestry v rodine svojej, v rodine Cirkvi i v rodine ľudstva.

Boh sa vo svojej dokonalosti neuzavrel, on je spoločenstvom dokonalej lásky, ktorou sa chce zdieľať. Preto najlepším obrazom Boha je rodina. Rodina je dielo, ktorého je on autor. Tento božský autor tvorí dokonalé projekty i s nedokonalými partnermi. Boh nie je pozorovateľom, ktorý sleduje či a ako napĺňame jeho príkaz lásky. Ani nezostáva iba fanúšikom našich dobrých snáh a predsavzatí. Je pohotovým aktérom pripraveným urobiť všetko, aby sme získali naplnenie ľudského šťastia.

15. máj je Medzinárodným dňom rodiny. Pri príležitosti dnešného v poradí 27. Medzinárodného dňa rodiny sa Fórum kresťanských inštitúcií na Slovensku obrátilo na našich najvyšších štátnych predstaviteľov listom, aby aj po koronakríze umožnili rešpektovanie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, nemuseli pracovať.

Veľmi mi to pripomína situáciu z dnešného čítania zo Skutkov apoštolov, ktorí poslali do Antiochie list, keď počuli ako sa niektorým rozvrátili srdcia a rozhodli sa neukladať nikomu iné bremeno okrem nevyhnutného.

Je pre nás pochopiteľné a úplne samozrejmé, že niektoré povolania si vyžadujú nepretržitú prevádzku a pracovníci, ktorí ju zabezpečujú, si zasluhujú náležité ocenenie a našu vďaku. No vyspelá spoločnosť je zároveň povinná hľadať spôsoby, ako dopriať voľnú nedeľu čo najväčšiemu počtu svojich členov. Voľná nedeľa pre pracovníkov v obchodoch by mala zostať aj po koronakríze. Pretože nedeľa patrí rodine. Bez voľnej nedele by týždeň tvorilo iba sedem pracovných dní a bol by chudobný o deň, ktorý je sviatkom pre rodinu, pretože každá nedeľa je dňom rodiny.

Heslom tohtoročného Dňa rodiny mala byť myšlienka „Darujem ti čas“. Tentokrát sa však pre pandémiu koronavírusu verejné podujatia pri jeho príležitosti nekonajú. O to viac si tento víkend urobme čas pre rodinu. Darovať čas, znamená darovať lásku. A tá je naplnením evanjelia a Ježišovho príkazu milovať sa navzájom, ako on miluje nás.

Tento deň je príležitosťou poďakovať všetkým prorodinným iniciatívam, centrám, združeniam a hnutiam, ktoré podporujú rodinu. S úctou a vďakou pozdravujem všetky rodiny z nášho Kostola Svätej Rodiny. Chceme si jej slávením znovu uvedomiť povolanie každej rodiny, aby bola svätou. Aby rodina bola rodine rodinou.

Na oltári máme položené relikviáre svätcov z Lisieux – rodinu Martinovcov – sv. Teréziu a jej rodičov sv. Ľudovíta a Zélie. Odporúčam ich do vašej pozornosti pri príležitosti Dňa rodiny. Sú skvelými partnermi pre každú rodinu – pre tých, ktorí hľadajú životného partnera a rozlišujú svoje povolanie k manželstvu; pre tých, ktorí si formujú vzájomný manželský vzťah i vzťah k Bohu a prechádzajú rôznymi ťažkosťami a skúškami; pre tých, ktorí si hľadajú zamestnanie; ktorí znášajú následky závažných ochorení, či bolesť zo straty dieťaťa – tým všetkým táto rodina prešla. Je to rodina podnikateľov, ktorá pomáhala iným rodinám a stala sa svätou. Títo skromní manželia vychovali v rodine učiteľku Cirkvi.

Martinovci boli obchodníkmi s alençonskou čipkou, ktorí nepracovali preto, aby hromadili svoj majetok alebo postúpili na spoločenskom rebríčku. Nemenili svoj životný štýl, ten bol vždy jednoduchý. Úspech v podnikaní prisudzovali najmä sväteniu nedele. Tento deň bol v ich štvrti dňom trhu – a teda aj dňom zvýšenej prevádzky. Aj keď ich všetci prehovárali, aby mali otvorené aj v nedeľu, oni neboli presvedčení, žeby mohli niečo získať porušovaním Božieho príkazu. Nedeľa bola pre nich dňom zbožnosti a rodinného života.

Bratia a sestry, v snahe byť rodina rodine rodinou, podporme výzvu Fóra kresťanských inštitúcií na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín a dnešnou modlitbou odovzdajme naše rodiny do Ježišovho a Máriinho Srdca prosiac o ochranu sv. Jozefa a o príhovor sv. manželov Ľudovíta a Zélie, o ktorých ich dcéra – sv. Terézia z Lisieux – hovorievala: „Život mojich rodičov bol viac hoden neba ako tejto zeme. I nás vychovávali pre nebo.“

Drahé rodiny, i náš život je viac hoden neba ako tejto zeme. Darujme rodine čas, pretože Boh nám chce zveriť večnosť!

Pán s vami!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...