ČASY BOHOSLUŽIEB v 5. veľkonočnom týždni

Sv. omše v týždni slávime vo zvyčajných časoch.
Počet nedeľných sv. omší sme rozšírili na 10 (3 v sobotu a 7 v nedeľu). V sobotu a nedeľu sú časy sv. omší upravené tak, aby ste sa na nich postupne vystriedali. Prosíme vás, aby ste sa rozumne rozdelili a rešpektovali obmedzenie počtu účastníkov.

VŠEDNÉ DNI (pondelok – piatok) 6:30 – 15:00 – 18:00
večerná omša je spojená s májovou pobožnosťou a vysiela sa prostredníctvom youtube

NEDEĽNÉ SV. OMŠE
sobota:
15:00
16:30
18:00
– sv. omša s májovou pobožnosťou
nedeľa:
7:00 – sv. omša vyhradená pre seniorov
8:30sv. omša vysielaná cez Rádio Lumen a YouTube
9:45
11:00
15:00
16:30
18:00
– sv. omša s májovou pobožnosťou

Do kostola vstupujte len hlavným vchodom,
ktorý sa otvára 15 minút pred sv. omšou.
Pred vstupom vykonajte dezinfekciu rúk!
Vstupujte po jednom a s ochranným rúškom.
Po celý čas dodržte odstup 2 m.
Zaujmite vyznačené miesta na sedenie.
Kapacita miest je obmedzená.
Po zaplnení vyhradených miest
zostaňte na vonkajšej terase.
Sv. prijímanie sa udeľuje na ruku.
Rozdávať sa bude pri oltári, na chóre a pod chórom a vo sviatky i pred vonkajším vstupom.

MOŽNOSŤ SPOVEDE (pondelok – piatok)
K spovedi môžete pristúpiť počas pracovných dní od 16:00 do 17:00 – použite vstup na kanceláriu.

MARIÁNSKE VEČERADLO 13. máj o 19:00 – vysielanie cez YouTube

Share

You may also like...