Nedeľný pozdrav

Moji milí, po čase Vás srdečne zdravím!

Posledné dni som si osvojil vašu skúsenosť so sledovaním živých prenosov sv. omší z nášho kostola. O to viac sa chcem znovu poďakovať pánom Matúšovi Novákovi a Milošovi Harčarikovi za ich čas a službu pre nielen naše farské spoločenstvo, keďže bohoslužby z nášho kostola sledujú i veriaci z mnohých iných farností.

Keď sme sa naposledy videli pri nedeľnej sv. omši v kostole, ženy slávili MDŽ. Dnešná „nedeľa návratu“ je zároveň Dňom matiek. Preto osobitne pozdravujem všetky mamy! Ďakujem mamám zo spoločenstva Modlitby matiek za knižný pozdrav, ktorým ma v tomto týždni prekvapili. Rád vyjadrujem svoju vďačnosť za všetky mamy našej Mame, ktorú sme dostali od Ježiša. Nech vás rodinné stretnutia pri májovej modlitbe k Panne Márii vo vašich domácnostiach vovedú do dôvernejšieho vzťahu k Božej Matke, ktorý je jedinečnou vykupiteľskou „delikatesou“, ktorú nám chce Ježiš dopriať.

Zajtrajší deň je pre Košičanov pamätným dňom na výnimočnú ženu tohto mesta – bl. Sáru Salkaházi. Povzbuďme sa jej odhodlanosťou pre obetu a túžbou patriť Kristovi a prosme ho spolu s ňou: „Zapáľ vo mne oheň lásky, Boh lásky! Príď, môj Kriste, privlastni si celé moje srdce a miluj, miluj, miluj vo mne!“

Ďalším vzácnym dňom nového týždňa bude pre nás stredajšia spomienka na Fatimskú Pannu Máriu. Nech príhovor fatimských detí, sv. Františka a Hyacinty, nám pomôže znovu objaviť a zamilovať si jednoduchosť a krásu modlitby ruženca. 13. mája o 19:00 vás pozývam pripojiť sa k nám v modlitbe večeradla prostredníctvom živého vysielania na našom youtube kanáli.

Sme vďační Bohu, že môžeme spoločne sláviť verejné bohoslužby. Aby sme napriek platným obmedzeniam mali možnosť živej účasti na slávení Pánovho dňa, rozšírili sme počet nedeľných omší na 10 – tri nedeľné omše v sobotu podvečer a sedem počas nedeľného dňa. Prijmite pozvanie k eucharistickému stolu a rovnako i k sviatostnému zmiereniu, ktoré vám radi vyslúžime počas pracovných dní od 16:00 do 17:00. Ďalšie informácie nájdete v našom bulletine.

Prajem vám, aby ste vo všetkom, čím budete v nastávajúcom týždni navštívení a konfrontovaní, zažili naplnenie Ježišových slov z dnešného evanjelia: „Nech sa vám srdce nevzrušuje!“ A aby ste vo všetkom cítili, že on je naša „cesta, pravda a život“.

Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...