Farské oznamy 29. apríl – 12. máj

ZBIERKA NA KOSTOL – v nedeľu 28.4. je zbierka na investičné výdaje farnosti – PBZ za vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom, ktorý čaká na rozsiahle stavebné opravy

RODINNÝ TÁBOR – v nedeľu 28.4. o 10:30 po rodinnej sv. omši pozývame rodičov na informačné stretnutie ohľadom formy, obsahu a organizácie letného tábora pre deti, rodičov ako aj ďalších rodinných príslušníkov – tých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o pripravovanom rodinnom tábore, prosíme, aby zostali po sv. omši v kostole

ADORÁCIA – bude počas pracovných dní po popoludňajšej omši do večernej – keďže 1. máj je dňom pracovného pokoja, v stredu popoludní nebude sv. omša o 15:00, ani kancelária v úradných hodinách

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme počas týždňa polhodinu pred každou sv. omšou a vo štvrtok aj večer o 20:00

SVETIELKO – v utorok 23.4. od 9:30 do 11:00 pozývame mamičky spolu s deťmi do pastoračného centra na pravidelné stretnutie, v utorok 30.4. bude stretnutie pre mamky bez detí o 17:00

2% – pripomíname, že do konca apríla môžete poukázať 2% zo zaplatenej dane nášmu OZ Deti – mládež – rodina – IČO: 35548169 – týmto príspevkom podporíte vybavenosť pastoračného centra pre deti, mládež a rodiny

RODINNÝ VÝLET – v stredu 1. mája pozývame rodiny i jednotlivcov na výlet do Poľska, navštívime kostol sv. Jozefa, zámok a biblickú záhradu v Muszyne, v cene 30 € je doprava, vstupy a obed

MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ – mesiac máj je mesiacom Panny Márie, pri večerných sv. omšiach spievame loretánske litánie, povzbudzujeme vás k májovej pobožnosti aj doma v rodinách

DETSKÉ VEČERADIELKO –  vo štvrtok 2. mája o 16:30 pozývame rodiny spolu s deťmi na modlitbu ruženca formou detského večeradla

ZÁPIS DO CMŠ SV. BERNADETY – od 2. do 7. mája pozývame rodičov na zápis detí do našej škôlky

STRETNUTIE PÚTNIKOV –  vo štvrtok 2.5. po večernej omši bude informačné stretnutie pre pútnikov do Gdaňska

HORA SANCTA – vo štvrtok pred prvým piatkom je o 20:00 zmierna adorácia, počas ktorej je možnosť spovede

PÚŤ DO KRAKOWA – autobus na Púť Rádia Lumen 4.5. do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe odchádza spred kostola v noci z piatka na sobotu o 1:45 hod. – poplatok je 25 €

MODLITBOVÉ VEČERADLO – na prvú sobotu je o 6:30

RUŽENCOVÉ BRATSTVO – prvonedeľné stretnutie je o 16:45 a o 17:30 májová pobožnosť

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – vo štvrtok 9. mája slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, sv. omše budú o 6:30, 15:00, 16:30 a 18:00

NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU – od 10. mája sa budeme pri večernej omši modliť novénu k Duchu Svätému, povzbudzujeme vás k tejto modlitbe doma, zvlášť v rodinách birmovancov

PÚŤ DO OBIŠOVIEC – vo štvrtok 16. mája vás pozývame na púť do Obišoviec v rámci turíčnej novény, autobus pôjde spred kostola, záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii po sv. omši

JUBILUJÚCI MANŽELIA – manželia, ktorí v tomto roku slávia 25. výročie manželstva môžu prijať osobitné požehnanie o. arcibiskupa v nedeľu 9. júna – na túto slávnosť sa prihláste v sakristii

LETECKÁ PÚŤ –  v dňoch 13.-18. októbra vás pozývame na leteckú púť do Neapola, Pompejí, San Giovanni Rotondo, San Gargano, Loreto a Bari – v sakristii si môžete vyzdvihnúť informačný leták a prihlásiť sa počas apríla, aby začiatkom mája mohla cestovná kancelária kontaktovať pútnikov

Share

You may also like...