Farské oznamy 21.-28. apríl

ZBIERKA NA KOSTOL – v nedeľu 28.4. je zbierka na investičné výdaje farnosti – PBZ za vašu štedrosť a starostlivosť o zveľadenie Božieho domy, ktorý čakajú veľké stavebné opravy

ADORÁCIA – v tomto týždni budú popoludní nácviky s deťmi pred pvým sv. prijímaním, preto adorácia bude len v závere popoludňajšej omše počas Korunky Božieho milosrdenstva

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme počas týždňa polhodinu pred každou sv. omšou, osobitne pozývame rodiny prvoprijímajúcich detí, v piatok pred večernou omšou budeme spovedať prvoprijímajúce deti, preto prosíme ostatných veriacich, aby ste si na spoveď vyhradili iný čas

SVETIELKO – v utorok od 9:30 do 11:00 pozývame mamičky spolu s deťmi do pastoračného centra na pravidelné stretnutie

STRETNUTIE MUŽOV – vo štvrtok 25.4. o 19:00 pozývame mužov na stretnutie v pastoračnom centre, začíname prax tematických večerov pre mužov – tzv. “otcovský štvrtok” formou prednášky, diskusie a modlitby – tento štvrtok na tému: Byť mužom dnes

JUBILUJÚCI MANŽELIA – manželia, ktorí v tomto roku slávia 25. výročie manželstva môžu prijať osobitné požehnanie o. arcibiskupa v nedeľu 9. júna – na túto slávnosť sa prihláste v sakristii

PÚŤ DO KRAKOWA – na prvú májovú sobotu 4.5. vás pozývame na Púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe, prihlásiť sa treba už teraz v sakristii – bližšie informácie o odchode autobusu a cestovnom poplatku zverejníme na najbližšiu nedeľu

RODINNÝ VÝLET – v stredu 1. mája pozývame rodiny i jednotlivcov na výlet do Poľska, navštívime kostol sv. Jozefa,zámok a biblickú záhradu v Muszyne, v cene 30 € je doprava, vstupy a obed.

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA – v nedeľu 21.4. sa koná zbierka na kňazský seminár, do vašej pozornosti dávame Deň otvorených dverí v kňazskom seminári

RODINNÝ TÁBOR – na budúcu nedeľu 28.4. o 10:30 po rodinnej sv. omši pozývame rodičov na informačné stretnutie ohľadom formy, obsahu a organizácie letného tábora pre deti, rodičov ako aj ďalších rodinných príslušníkov – prihlasovanie do letného tábora Fatima od 8. do 13. júla v Drinici v hoteli Javorná je na www.rsfatima.sk 

2% – pripomíname, že do konca apríla môžete poukázať 2% zo zaplatenej dane nášmu OZ Deti – mládež – rodina – IČO: 35548169 – týmto príspevkom podporíte vybavenosť pastoračného centra pre deti, mládež a rodiny

LETECKÁ PÚŤ –  v dňoch 13.-18. októbra vás pozývame na leteckú púť do Talianska: 1. deň navštívime Neapol, kde budeme putovať k sv. Januárovi, Ruotolovi Dolindovi a Giuseppe Moscatimu; 2. deň navštívime Pompeje, kde budeme putovať do sanktuária Ružencovej Panny Márie a na miesta spojené so životom bl. Bartolomea Longa a sopku Vezuv; 3. deň navštívime miesta spojené so životom sv. pátra Pia v San Giovanni Rotondo, 4. deň budeme putovať do jaskyne sv. Archanjela Michala v Gargano, 5. deň prežijeme v Lorete, kde sa budeme modliť vo Svätom dome, v ktorom žil Pán Ježiš a Panna Mária so sv. Jozefom, 6. deň navštívime mesto Bari, kde budeme putovať k sv. Mikulášovi – v sakristii si môžete vyzdvihnúť informačný leták o cene, pokynoch a programe púte,  záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii počas apríla

Share

You may also like...