Farské oznamy 30.5.-6.6.

SV. OMŠE

  • VŠEDNÉ DNI            6:30, 15:00, 18:00
  • 3. jún – SVIATOK KRISTOVHO TELA A KRVI  6:30, 8:00, 15:00, 16:30, 18:00
  • SOBOTA                   6:3018:00
  • NEDEĽA                    6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:3018:00

ŽIVÉ VYSIELANIE BOHOSLUŽIEB – prostredníctvom YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice bude od 1. júna len v nedele a v prikázané sviatky

SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou (v piatok večer dajme prednosť rodinám prvoprijímajúcich detí)

JÚNOVÁ POBOŽNOSŤ – každý deň po večernej sv. omši a v nedeľu pred večernou sv. omšou bude pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu – na rodinnú júnovú pobožnosť máme pre vás v ponuke votívne sviece

DEŇ SV. JOZEFA – v stredu pred večernou omšou je pobožnosť k sv. Jozefovi a po sv. omši katechéza a adorácia

EUCHARISTICKÁ POKLONA – v nedeľu 30.5. od 15:00 do 17:30, v nedeľu 6.7. od 17:00 do 17:45

VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA – 3. júna je 14. výročie posviacky nášho kostola, keďže v tento deň slávime prikázaný sviatok Najsv. Kristovho Tela a Krvi, sv. omše z výročia posviacky chrámu budeme sláviť na prvú júnovú nedeľu – v tento deň bude možnosť aj prispieť na kostol – PBZ.

ÚPLNÉ ODPUSTKY – môžeme za zvyčajných podmienok získať vo štvrtok na sviatok Kristovho Tela a Krvi za účasť na speve eucharistického hymnu

RUŽENCOVÉ BRATSTVO – modlitbu ruženca povedie 5. ruža – na budúcu nedeľu je o 15:45 stretnutie Ružencového bratstva s promótorom Ružencových bratstiev – pátrom Alanom Delym – v programe je voľba horliteľov – bližšie info v bulletine

UKONČENIE MARIÁNSKEHO MESIACA – v pondelok je posledný májový deň, ktorým bude vrcholiť májová modlitbová reťaz so Sv. Otcom za ukončenie pandémie, pozývame vás na spoločnú modlitbu ruženca o 17.15 a po sv. omši na májovú pobožnosť

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR – v dňoch 12. – 16. júla 2021 organizujeme pre deti na farský prímestský tábor s názvom Snívajme s Jozefom. Prihlášky budú k dispozícii v sakristii od nedele 6. júna a vyplnené ich treba odovzdať do konca júna vo farskej kancelárii

Share

You may also like...