Farské oznamy 23. – 30. máj

SV. OMŠE

  • PONDELOK – PIATOK 6:30, 15:00, 18:00
  • SOBOTA 6:3018:00
  • NEDEĽA 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:3018:00

SV. PRIJÍMANIE V NEDEĽU – tí, ktorí sledujú nedeľnú sv. omšu prostredníctvom živého vysielania, môžu prijať sv. prijímanie po dopoludňajších nedeľných omšiach o 12:30

ŽIVÉ VYSIELANIE bohoslužieb prostredníctvom YouTube je každý deň na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice

SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA – 4. ruža

UPRATOVANIE KOSTOLA – 3. skupina

MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ je každý deň po večernej sv. omši a v nedeľu pred večernou sv. omšou – na rodinnú májovú pobožnosť máme pre vás v ponuke mariánske sviece.

DEŇ SV. JOZEFA – v stredu pred večernou omšou je pobožnosť k sv. Jozefovi a po nej katechéza a adorácia

EUCHARISTICKÁ POKLONA –  v nedeľu od 15:00 do 17:30

SV. OMŠE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – streda a štvrtok o 16:30

ZBIERKA NA KOSTOL je 23.5. na turíčnu nedeľu. PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom.

ÚPLNÉ ODPUSTKY na slávnosť Zoslania Ducha Svätého môžeme získať za zvyčajných podmienok za účasť na speve hymnu k Duchu Svätému.

Share

You may also like...