Pomoc rodine postihnutej požiarom na Ovručskej ul.

V minulom týždni v dôsledku požiaru prišla o čerstvo zrekonštruovaný byt na Ovručskej 6 mladá štvorčlenná rodina Hajekovcov s dvoma malými deťmi vo veku 2 a 4 roky.

V týchto dňoch Adventu, keď je v našich domácnostiach zvykom konať si pred Vianocami formou deviatnika rodinnú pobožnosť Kto dá prístrešie Svätej Rodine, vás pozývame pamätať na túto rodinu z nášho sídliska, ktorá prišla o prístrešie a ocitla sa v núdzi v dôsledku požiaru, ktorého príčinou bolo pravdepodobne prevrhnutie adventnej sviece.

Finančnú pomoc na obnovenie bývania uvedenej rodine môžete zasielať na

číslo účtu: SK50 0200 0000 0039 4017 1057

variabilný symbol: 161220

ĎAKUJEME!

Share

You may also like...