Farské oznamy

Sv. omše v pracovných dňoch sú o 6:30, 15:00 a 18:00.

V pracovné dni o 17:20 je modlitba ruženca, ktorú každý deň povedie iná ruža. V pondelok ju povedú horliteľky ruží, ktoré pozývame najprv na informačné stretnutie v turíčny pondelok o 17:00.

Pri večerných sv. omšiach je júnová pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu.

V stredu slávime 13. výročie posviacky kostola. Po popoludňajšej omši v tento deň bude tichá adorácia do večernej modlitby ruženca.

Vo štvrtok bude o 20:00 eucharistická adorácia Hora Sancta. Svoje prosby, vďaky a úmysly modlitieb do tejto adorácie môžete poslať prostredníctvom formulára na tejto webovej stránke v rubrike Modlitby.

Fatimská pobožnosť formou večeradla na prvú sobotu bude po večernej omši a po nej bude výmena tajomstiev pre členov ruží.

K sv. spovedi môžete pristúpiť počas pracovných dní od 16:00 do 17:00 – za pekného počasia na vonkajšej terase, pri zlom počasí v kostole – ohláste sa pri hornom vchode do kancelárie.

Nedeľné sv. omše počas júna budú v sobotu – o 16:30 a 18:00 – a v nedeľu – o 7:00 pre seniorov, 8:30, 9:45, 11:00, 16:30, 18:00.

Na turíčnu nedeľu je zbierka na kostol – podporiť ju môžete milodarom do pokladničiek pri východe z kostola alebo bankovým prevodom na účet farnosti, ktorý je zverejnený na webovej stránke. PBZ.

Za dnešnú účasť na speve hymnu k Duchu Svätému môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

O upratovanie kostola prosíme 4. skupinu v túto nedeľu a 5. skupinu v piatok po večernej omši.

Sv. omše aj naďalej vysielame na YouTube kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice: pondelok – sobota o 18:00, v nedeľu o 8:30. Modlitba ruženca a večerné sv. omše počas týždňa budú vysielané aj prostredníctvom Rádia Mária.

Na turíčny pondelok o 18:00 bude v našom kostole sláviť sv. omšu o. arcibiskup Bernard Bober. Pozývame vás na jej slávenie.

Všetky ďalšie informácie nájdete v júnovom bulletine.

Share

You may also like...