Nedeľný pozdrav

Drahí bratia a sestry, v bohoslužbe slova dnes čítame veľkňazskú modlitbu, v ktorej Ježiš završujúc svoje dielo vo svete prosí Otca za nás a zjavuje nám v čom spočíva tajomstvo večnosti: „večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“. Ježiš nám v plnosti zjavil tajomstvo Boha – slovo „zjavil“ možno preložiť aj ako „vyrozprával“. A my sme pozvaní v tom pokračovať. Práve tomuto účelu slúžia komunikačné prostriedky – zvláštnym spôsobom sme ocenili ich službu počas obdobia prísnych obmedzení v dôsledku pandémie, keď sme mohli bohoslužbu iba sledovať prostredníctvom masmédií. Sme vďační, že sme sa mohli duchovne zjednocovať prostredníctvom vysielania Rádia Lumen a tiež internetového vysielania na youtubovom kanáli.

Všetci máme v sebe prirodzenú túžbu vyrozprávať srdce svojim blízkym, keď sa stretneme. Boh s nami neprestal rozprávať, lebo nám neprestane byť blízkym. Biblia je jeho médiom, cez ktoré k nám hovorí. A masmédiá sa nám dnes stávajú predĺženou ambónou, oltárom Slova, ktoré dáva silu a zmysel nášmu životu.

Pápež František nám na dnešnú nedeľu, ktorá je svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov, napísal posolstvo, ktoré ma chytilo za srdceDovoľte, aby som sa oň s vami podelil. Pápež v ňom píše:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-masmedii-2020

Dnes je zároveň deň modlitieb za kresťanov v Číne. Chceme na nich pamätať pri dnešnej májovej pobožnosti. Nech im i nám príhovor Panny Márie, Pomocnice kresťanov, pomôže objaviť znaky Božej milujúcej blízkosti v každodenných situáciách. Prosme ju, aby sme sa s jej pomocou dokázali – ako ona – otvoriť vedeniu Ducha Svätého, aby On formoval náš život a premieňal ho na dejiny spásy. Osobitne prosíme za našich birmovancov, ktorí v sobotu prijmú sviatosť kresťanskej dospelosti s rúk otca biskupa Marka.

Nech Duch Svätý píše Váš život!

V modlitbe Váš duchovný otec Aurel

Mária, príbytok Ducha Svätého, oroduj za nás!

Share

You may also like...