Farské oznamy 24.-30. október

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pondelok – piatok po popoludňajšej omši do večernej

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – je každý štvrtok o 18:00 – pred ňou je od 17:30 nácvik omšových spevov pre všetky deti

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – vo štvrtok  27.10. o 17:00 je pre žiakov zo ZŠ Postupimská a ostatné školy.

TEMATICKÉ KÁZNE PRE BIRMOVANCOV – najbližší piatok tematická kázeň z dôvodu prázdnin nebude.

CHRÁMOVÝ ZBOR SV. JOZEFA – nácvik v stredu o 18:00.

RODINNÝ ZBOR – sa stretáva pri nácviku každý piatok o 17:00 v pastoračnom centre

MLÁDEŽNÍCKY ZBOR – pozývame mladých do mládežníckeho zboru, prosíme, aby ste nám nechali na seba kontakty v sakristii

MLÁDEŽNÍCKE STRETKO – chlapcov a dievčatá počnúc 8. ročníkom ZŠ pozývame na mládežnícke stretko dnes  (nedeľa) po večernej sv. omši v pastoračnom centre.

SVETIELKO A WOMEN´s DAYS – stretnutie spoločenstva Svetielko túto stredu nebude. Ženy a mamy pozývame namiesto toho na stretnutie „Women´s days“ v piatok 28.10. od 9,30 do 11,30 v pastoračnom centre. Bližšie informácie vo farskom bulletine. 

STRETNUTIE MINIŠTRANTOV – miništrantov aj tých, ktorí by chceli s miništrovaním začať pozývame v sobotu 29.10. od 10:00 na miništrantské stretko.

ZBIERKA NA MISIE – dnes je zbierka na misie, ktorou môžete podporiť misijné diela vo svete formou milodaru do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka.

ZBIERKA NA KOSTOL – budúcu nedeľu 30.10. bude zbierka na investičné výdaje farnost. Vopred PBZ.

UPRATOVANIE KOSTOLA – pozývame zvlášť mladé rodiny i jednotlivcov o posilnenie upratovacích skupín, ktoré raz za dva mesiace upratujú kostol – PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom.

RODINNÁ KÁVA – v nedeľu po rodinnej omši pozývame rodinky do pastoračného centra na stretnutie pri káve a duchovnom slove.

PARKOVANIE – po výzve mestskej polície Vás chceme upozorniť, aby ste autá na ceste pod kostolom parkovali iba na jednej strane cesty.

Share

You may also like...