Farské oznamy 9.-22. október

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou

EUCHARISTICKÁ POKLONA je v pracovné dni po popoludňajšej sv. omši do večernej sv. omše a vo štvrtok do 17:00

PERNIKÁRENIE – každý deň po rannej sv. omši pozývame všetkých, ktorí môžete pomôcť pri príprave cesta a pečení tradičných vianočných perníčkov, následné zdobenie je každý deň dopoludnia i popoludní v pastoračnom centre alebo doma vo voľnom čase

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na spoločné stretnutie v katechetickej miestnosti

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ – vo štvrtok pozývame rodičov spolu s deťmi na slávenie sv. omše za účasti detí o 18:00

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – vo štvrtok o 17:00 sa stretneme v pastoračnom centre s deťmi zo ZŠ Ľ. Fullu – použite vchod z dolnej ulice

VEČERADLO – je v piatok 13.10. o 17:00

JESENNÉ UPRATOVANIE – v sobotu 14.10. od 9:00 vás prosíme o pomoc pri veľkom upratovaní kostola a jeho okolia

RODINNÝ ZBOR – každú nedeľu o 8:30 pozývame rodiny spolu s deťmi na nácvik omšových spevov, ktorými budeme doprevádzať rodinnú sv. omšu o 9:30

MISIJNÝ RUŽENEC – v nedeľu o 10:30 sa stretávame s deťmi a ich rodinami na misijnom ruženci v pastoračnom centre, každú nedeľu počas októbra obetujeme za jeden svetadiel, po ruženci sa stretneme pri rodinnej káve

MISIJNÝ KOLÁČ – 22.10. budeme sláviť misijnú nedeľu, naše rodiny sa rozhodli pripraviť pre vás misijné koláče, pozývame do ich prípravy aj vás a po sv. omšiach na misijnú nedeľu sa nimi môžeme nielen ponúknuť, ale príspevkom za ochutnávku pomôcť misiám – tento rok podporíme opustené deti v Kongu

MANŽELSKÁ ŠKOLA TANCA – v mesiacoch november, december a január pozývame manželov po štvrtkovej večernej omši do pastoračného centra na tanečné večery, na ktorých sa môžu naučiť základné kroky a jednoduché zostavy spoločenských tancov – prihlásiť sa treba v októbri

Share

You may also like...