Farské oznamy 1.-8. október

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok pred prvým piatkom aj večer o 20:00 a na prvý piatok od 17:00

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA je v pracovné dni po popoludňajšej sv. omši do večernej sv. omše a vo štvrtok bude zmierna poklona Hora Sancta o 20:00

RUŽENCOVÉ BRATSTVO – sa stretne na prvú nedeľu o 16:45

POBOŽNOSŤ K BOŽSKÉMU SRDCU – je na prvú nedeľu o 17:30

RUŽENEC S DEŤMI – počas celého októbra sa budeme v nedeľu po rodinnej omši o 9:30 modliť posvätný ruženec spolu s deťmi i rodičmi v pastoračnom centre – každú nedeľu obetujeme modlitbu ruženca s deťmi za iný svetadiel

PERNIKÁRENIE – v utorok 3.10. začíname v našom pastoračnú aktivitu – tradičné pečenie vianočných perníčkov – každý deň od utorka vždy po rannej sv. omši pozývame všetkých, ktorí môžete pomôcť pri príprave cesta a pečení, následné zdobenie perníčkov bude každý deň dopoludnia i popoludní v pastoračnom centre alebo doma vo voľnom čase

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na spoločné stretnutie v katechetickej miestnosti

CMŠ SV. BERNADETY  – v stredu o 16:15 budeme sláviť sv. omšu so spoločenstvom CMŠ sv. Bernadety, pozývame vás k modlitbe za našu škôlku

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ – vo štvrtok pozývame rodičov spolu s deťmi na slávenie sv. omše za účasti detí o 18:00

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – vo štvrtok o 17:00 sa stretneme v pastoračnom centre s deťmi zo ZŠ Krosnianska 2 – použite vchod z dolnej ulice

VEČERADLO – je v sobotu na sviatok Ružencovej Panny Márie o 6:30

AMORIS – manželom ponúkame do pozornosti program Amoris, ktorý organizuje centrum pre rodinu v kláštore augustiniánov 14.-15. októbra – program je zameraný na lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery, o deti sa postarajú animátori – prihlásiť sa treba na www.amoris.sk

ČISTINKA – naše sídlisko má príležitosť vyhrať nový moderný mestský park – stačí sa registrovať na lidl.sk/cistinka a každý deň hlasovať za MČ Dargovských hrdinov – hlasovanie prebieha každý deň do 22. októbra

RUŽE SV. TERÉZIE – keďže 1. október je dňom svätej Terézie z Lisieux, v závere sv. omše sme požehnali ruže, ktoré sú pre nás symbolom naplnenia prísľubu sv. Terézie od Dieťaťa Ježiš, že na nás zošle z neba dážď ruží – požehnané ruže si môžete zobrať ako znamenie úcty k sv. Terezke

Share

You may also like...