Farské oznamy 25.-30. september

ČAS SV. OMŠÍ

v nedele o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

v pracovné dni o 6:30, 15:00, 18:00

v soboty o 6:30, 18:00 

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou (pondelok – sobota)

EUCHARISTICKÁ POKLONA je v pracovné dni (pondelok – piatok) po popoludňajšej sv. omši do večernej sv. omše (15:45 – 17:45)

VÝROČNÁ FARSKÁ POKLONA – ďakujeme za vaše modlitby v rámci celodennej eucharistickej adorácie za našu farnosť, za veriacich celej Košickej arcidiecézy a osobitne za dar rozlišovania a zodpovednosti pre všetkých voličov v nastávajúcich voľbách

ÚRADNÉ HODINY – farská kancelária je otvorená v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00

SVETIELKO – každý utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na spoločné stretnutie v pastoračnom centre

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ – každý štvrtok pozývame rodičov spolu s deťmi na slávenie sv. omše za účasti detí o 18:00

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – vo štvrtok o 17:00 sa stretneme v pastoračnom centre s deťmi zo ZŠ Fábryho – použite vchod z dolnej ulice

ZBIERKA – v nedeľu 24.9. bola zbierka na investičné výdaje farnosti a opravy kostola, podporiť ju môžete i vkladom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574

ZBOR SV. JOZEFA – u utorok o 18:00 bude stretnutie členov Zboru sv. Jozefa v pastoračnom centre – radi privítame všetkých, ktorí sú ochotní takýmto spôsobom slúžiť vo farnosti a prispieť k oslave Boha

PEŠIA PÚŤ DO OBIŠOVIEC – v sobotu 30.9. vás pozývame putovať peši na odpustovú slávnosť v Obišovciach, stretnutie pútnikov bude o 9:30 pri kríži pred kostolom, v rámci odpustového programu sa zúčastnime večeradla a otváracej sv. omše, záujemcovia nech sa čím skôr zapíšu v sakristii čím skôr

AMORIS – manželom ponúkame do pozornosti program Amoris, ktorý organizuje centrum pre rodinu v kláštore augustiniánov 14.-15. októbra – program je zameraný na lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery, o deti sa postarajú animátori – prihlásiť sa treba na www.amoris.sk

ČISTINKA – naše sídlisko má príležitosť vyhrať nový moderný mestský park – stačí sa registrovať na lidl.sk/cistinka a každý deň hlasovať za MČ Dargovských hrdinov – hlasovanie prebieha každý deň do 22. októbra

Share

You may also like...