Farské oznamy 23. – 29. máj

SVÄTÉ OMŠE A SPOVEDANIE – Nedeľné omše slávime o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00 hod.

PROSEBNÉ DNI – Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami za úrodu. V utorok pri večernej sv. omši budeme zvlášť prosiť za požehnanie úrody aj modlitbou Litánií k všetkým svätým.

SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA – Vo štvrtok 26.5. slávime slávnosť Nanebovstúpenia Pána s povinnou účasťou na sv. omši. Sv. omše budú v nasledovných časoch 6:30, 8:00 pre študentov Gymnázia sv. Edity Steinovej, 15:00, 16:30 a 18:00 hod.

SVIATOSŤ ZMIERENIA – Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou od pondelka do soboty, v nadchádzajúcom týždni okrem štvrtku.

FARSKÁ KANCELÁRIA – Farská kancelária je otvorená v pracovné dni od 16:00 do 17:00 hod. Vo štvrtok 26.5. bude kancelária zatvorená.

ADORÁCIAEucharistická adorácia bude od pondelka do piatku (s výnimkou štvrtku) po popoludňajšej sv. omši až do večernej sv. omše.

MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ A NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU – Po večernej svätej omši sa modlíme májovú pobožnosť a od piatku sa začíname modliť aj novénu k Duchu Svätému.

SYNODÁLNE SPOLOČENSTVO – V stredu po večernej sv. omši pozývame všetkých, ktorí chcú mať účasť na synode vyhlásenej pápežom Františkom na stretnutie v pastoračnom centre.

FARSKÁ PÚŤ – POĽSKO – Odchod autobusu je v piatok o 6:30 hod. spred kostola, prosím, nezabudnite si vziať farské tričká. V sobotu sv. omšu z kaplnky Panny Márie Čenstochovskej môžete sledovať prostredníctvom online prenosu na tomto linku:

https://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/kaplica-matki-bozej-2/

DETSKÉ VEČERADLO – Pozývame Vás na detské modlitbové večeradlo, ktoré sa budeme modliť v pondelok 30.5. o 16:30 hod.

LETNÝ FARSKÝ TÁBOR – V dňoch 11.-15. júla pozývame všetky deti vo veku 7-14 rokov na pobytový farský letný tábor, ktorý sa uskutoční v rekreačnej oblasti Domaša. V cene 120€ je zarátané: autobusová doprava, ubytovanie, 5krát denne strava, celodenný pitný režim, plavba loďou a iné fakultatívne výlety. Nahlásiť a vyplatiť je potrebné v sakristii kostola do 5. júna. Pri nahlásení je potrebné vyzdvihnúť si prihlášku a iné tlačivá.

ZBIERKA NA POTREBY KOSTOLA – V dnešnú nedeľu je pravidelná zbierka na kostol. Budúcu nedeľu (29.5.) je zbierka na katolícke masmédiá. Milodary jednotlivcov na lavice a svätostánok prijímame kedykoľvek v sakristii alebo v kancelárii

Share

You may also like...