Farské oznamy 30. máj – 5. jún

SVÄTÉ OMŠE – Na budúcu nedeľu slávime slávnosť Zoslania Ducha Svätého a zároveň bude našim birmovancom udelená sviatosť birmovania, preto v nedeľu budú sväté omše o 6:30, 8:30, 11:00 a 18:00 hod. Úmysel svätej omše z 7:30 bude odslúžený pri svätej omši o 6:30. Úmysel svätej omše z 9:45 bude odslúžený pri svätej omši o 8:30.

SVIATOSŤ ZMIERENIA – Sviatosť zmierenia v budúcom týždni budeme vysluhovať od pondelka do soboty polhodinu pred svätou omšou. Pozývame, aby túto možnosť využili aj birmovanci, birmovní rodičia a rodičia birmovancov.

FARSKÁ KANCELÁRIA – Farská kancelária je otvorená v pracovné dni od 16:00 do 17:00 hod.

ADORÁCIAEucharistická adorácia bude od pondelka do piatku po popoludňajšej sv. omši až do večernej sv. omše. Vo štvrtok od 20:00 do 21:00 bude adorácia Hora Sancta.

DETSKÉ VEČERADLO – Pozývame Vás na detské modlitbové večeradlo, ktoré sa budeme modliť v pondelok 30.5. o 16:30 hod.

MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ A NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU – Po večernej svätej omši sa modlíme májovú pobožnosť a novénu k Duchu Svätému.

JÚN – MESIAC BOŽSKÉHO SRDCA – Počas celého júna sa po ruženci modlíme litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu (v týždni pred ukončením eucharistickej poklony).

LETNÉ KÁNTROVÉ DNI – V stredu, piatok a sobotu (1.6., 3.6., 4.6.) sú letné kántrové dni. U nás ich budeme sláviť v stredu 1.6. Obsah letných kántrových dní: Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA – Dňa 3. júna slávime 15. výročie posvätenia farského kostola. V tento deň môžeme získať úplne odpustky.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA – V nedeľu 5.6. o 8:30 košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč vyslúži našim birmovancom sviatosť birmovania. Nácvik na slávnosť bude v piatok 3. júna po večernej svätej omši. Prosíme rodičov birmovancov, aby v sobotu po večernej sv. omši poupratovali kostol a pripravili ho tak na slávnosť birmovania.

PRVÁ SOBOTA – Budúca sobota je prvou sobotou v mesiaci. Večeradlo bude o 6:30. Pri večernej svätej omši budeme sláviť Vigíliu Zoslania Ducha Svätého.

POBOŽNOSŤ NA PRVÚ NEDEĽU – Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Prvonedeľná pobožnosť bude o 17:30, predtým o 16:45 je stretnutie ružencového bratstva s výmenou tajomstiev.

PRIMIČNÁ SVÄTÁ OMŠA – Náš diakon Maroš Varga bude sláviť 25. júna primičnú svätú omšu v Kuzmiciach. Plánujeme zorganizovať autobus, preto chceme poprosiť všetkých záujemcov, aby sa čím skôr prihlásili v sakristii.

ZBIERKA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ – Dnes (29.5.) je zbierka na katolícke masmédia. Milodary na lavice a svätostánok prijímame kedykoľvek v sakristii alebo v kancelárii.

Share

You may also like...