FARSKÉ OZNAMY 20.-26. január 2020

  • Dnes je zbierka na arcidiecézne centrá pre mládež. Svoje milodary na tento účel môžete vložiť do pokladníc s nápisom vyhlásená zbierka pri východe z kostola. Na budúcu nedeľu bude zbierka na investičné výdaje farnosti. PBZ.
  • Prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, pripojme sa v modlitbách k tomuto spoločnému úmyslu.
  • Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 7. ruža a upratovanie kostola  2. skupina.
  • Farský ples na budúcu sobotu sa začína po večernej sv. omši a fašiangova veselica na budúcu nedeľu začína o 16:00. Ešte sú voľné vstupenky na obe podujatia, po sv. omši si ich môžete prísť zarezervovať do sakristie.
  • Budúca nedeľa bola pápežom Františkom ustanovená ako Nedeľa Božieho slova – tzv. Biblická nedeľa – prineste si každý so sebou do kostola svoje Sv. písmo, aj deti detskú Bibliu, aby sme vám tieto knihy pri sv. omšiach požehnali a tak ich slávnostne uviedli do duchovnej služby v rodinách počas celého Roka Božieho slova.
  • Pozývame deti a tiež mladých, aby sa pridali do našich speváckych zborov na detskej a mládežníckej sv. omši. Nových členov rád prijme aj chrámový zbor sv. Jozefa. Nácvik chrámového zboru je v stredu po večernej omši.
  • V sobotu 8.2. pozývame deti s rodičmi, prípadne so starými rodičmi, na farskú sánkovačku do Vyšných Ružbách. Nahlásiť sa treba čím skôr v sakristii.
Share

You may also like...