FARSKÉ OZNAMY 13.-19. január 2020

  • Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 6. ruža a upratovanie kostola  1. skupina.
  • V sobotu 18.1. o 12:00 odchádza spred kostola autobus na púť do Vysokej a Pavloviec nad Uhom.  V rámci programu pútnickej soboty k bl. Anne Kolesárovej bude naša farnosť viesť večeradlo. Ešte sú voľné miesta, prosíme, aby ste sa čím skôr zapísali do zoznamu vzadu pri knihách.
  • Srdečne pozývame vás i vašich blízkych na farský ples 25. januára a 26. januára na fašiangovú veselicu. Vstupenky sú k zakúpeniu v sakristii.
  • V máji organizujeme farskú púť do Poľska. Navštívime mariánske pútnické miesta: Tylicz, Czestochowa, Licheń Stary, Gidle. Informácie nájdete v bulletine a na webovej stránke. Nahlásiť sa môžete v sakristii do 26.1.2020.
  • Do vašej pozornosti dávame hudobné CD, ktoré vydali košickí bohoslovci, odporúčaný príspevok 5 €.
  • V tejto cene nájdete v ponuke aj nové číslo časopisu Verbum, v ktorom sa dočítate, ako to bolo s tvárami košických mučeníkov.
  • Pozývame chlapcov bez rozdielu na vek do miništrantskej služby.
  • Pozývame deti a tiež mladých, aby sa pridali do našich speváckych zborov na detskej a mládežníckej sv. omši.
  • V sobotu 8.2. pozývame deti s rodičmi, prípadne so starými rodičmi, na farskú sánkovačku do Vyšných Ružbách. Nahlásiť sa treba čím skôr v sakristii. Cena pre deti je 18 € a pre dospelých 20 €. V cene je autobusová doprava, požičanie saní, sánkovačka, obed, aquapark.
Share

You may also like...