FARSKÉ OZNAMY 6. – 12. január 2020

  • Modlitbu ruženca vedie 5. ruža a upratovanie kostola  8. skupina.
  • V pondelok 6.1. je prikázaný sviatok Zjavenia Pána – sv. omše budú v nedeľných časoch. Pri sv. omšiach požehnáme trojkráľovú vodu, ktorú si môžete zobrať do svojich domácností.
  • V stredu je eucharistická poklona od 15:30 do večernej sv. omše.
  • V sobotu 11.1. o 9:30 pozývame miništrantov a chlapcov, ktorí by sa radi zapojili do miništrovania, na miništrantské stretnutie v pastoračnom centre.
Share

You may also like...