PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO

Snúbencov, ktorí plánujú v novom kalendárnom roku uzavrieť sviatostné manželstvo, pozývame, aby nás navštívili vo farskej kancelárii alebo nás kontaktovali na e-mailovej adrese farnosti: kancelaria@svrodina.sk.

Kurz prípravy na manželstvo v našej farnosti pre snúbencov plánujeme počas troch sobotňajších popoludní od 13:00 do 17:30 v pastoračnom centre v dňoch: 22. február, 14. marec. a 21. marec.

Okrem kurzu pre snúbencov v našej farnosti odporúčame do pozornosti ponuku Arcidiecézneho centra pre rodinu na webovej stránke www.rodina.rimkat.sk a tiež webovú stránku www.domanzelstva.sk.

Share

You may also like...