Farské oznamy 9.-15. november

Sv. spoveď a sv. prijímanie možno prijať:

pondelok – sobota: 16:00 – 17:00

nedeľa: 10:00 – 12:00

Piatok je deň pôstu za odvrátenie pandémie.

Rodičom prvoprijímajúcich detí a birmovancom pravidelne zasielame e-mailom materiály a podnety na rodinnú katechézu v rámci prípravy na prijatie sviatostí.

Krsty, sobáše a pohreby sa môžu sláviť s obmedzeným počtom prítomných: 1 osoba na 15 m2 (v našom kostole 40 osôb).

V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás kontaktujte:

  • pondelok – piatok: 16:00 – 17:00
  • telefón:          +421 55 799 42 57
  • e-mail:           kancelaria@svrodina.sk

Podporiť chod farnosti a kostola môžete na účte:

  • IBAN:         SK06 0900 0000 0050 3478 5574

Sv. omše vysielame cez YouTube:

Informácie o odpustkoch pre zosnulých nájdete v bulletine:

Share

You may also like...