FARSKÉ OZNAMY 9.-15. september 2019

 • Od 1.9. sú v našom kostole sv. omše v nedele aj o 11:00 a každý pracovný deň aj o 15:00.
 • Spovedáme každý deň polhodinu pred každou omšou.
 • V utorok 10.9. o 18:00 pozývajú sestry Vykupiteľky do katedrály na slávnosť 1. výročia blahorečenia Matky Alfonzy Márie Epingerovej.
 • V stredu je eucharistická adorácia od 15:30 do večernej sv . omše.
 • V piatok 13.9. bude o 17:00 mariánske večeradlo.
 • V sobotu 14.9. na sviatok Povýšenia sv. Kríža bude dopoludnia krížová cesta v lesoparku. Stretneme sa o 9:00 pred kostolom pri misijnom kríži, odkiaľ pôjdeme lesnou krížovou cestu ku krížu, kde bude o 10:30 sv. omša a po nej rodinné agapé z toho, čo si prinesiete a k tomu vám ešte ponúkneme sviatočný guláš.
 • Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 4. ruža a upratovanie kostola 8. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
 • Rodičia žiakov tretieho ročníka ZŠ si môžu vyzdvihnúť v sakristii prihlášku na prípravu na 1. sv. prijímanie.
 • Žiaci stredných škôl si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášku na prípravu na birmovanie.
 • Dospelí, ktorí ešte neprijali krst, prijímanie alebo birmovanie, a majú túžbu prijať tieto sviatosti, nech sa nám v priebehu septembra ohlásia vo farskej kancelárii.
 • Snúbenci, ktorí uvažujú o sobáši v tomto alebo v nasledujúcom roku, nech sa nám ohlásia vo farskej kancelárii.
 • Každú nedeľu počas októbra a novembra budú v našom pastoračnom centre Manželské večery. Manželia sa môžu prihlásiť v sakristii.
 • Všetky ďalšie informácie nájdete vo farskom bulletine.
 • Vďaka sponzorom, ktorým záleží na ochrane ľudského života, Vám ponúkame zdarma dopravu na Národný pochod za životAutobus odchádza v nedeľu 22.9. ráno o 5:00 z Košíc; a o 17:00 z Bratislavy. Prihlásiť sa treba čo najskôr v sakristii alebo vo farskej kancelárii.
 • UPC Košice organizuje autobus pre mladých na Národný pochod za život s účasťou na sobotnom i nedeľnom programe – doprava je zdarma, prihláste sa priamo v UPC.
Share

You may also like...