Farské oznamy 1. – 8. september

 • Od 1.9. sú sv. omše v nedele aj o 11:00 a každý pracovný deň aj o 15:00.
 • V stredu je eucharistická adorácia od 15:30 do večernej sv . omše.
 • Vo štvrtok o 20:00 bude Hora Sancta – Sv. Hodina je čas poklony pred eucharistickým Pánom s individuálnym eucharistickým požehnávaním a možnosťou spovede a duchovných rozhovorov počas adorácie.
 • Spovedáme pred prvým piatkom každý deň polhodinu pred každou omšou a večer už o 17:00.
 • Chorých budeme spovedať na prvý piatok dopoludnia.
 • V sobotu 7. septembra budeme sláviť 400 rokov od mučeníckej smrti sv. košických mučeníkov Marka, Melichara a Štefana. Pozývame vás na jubilejnú slávnosť v katedrále – o 9:00 je mariánske večeradlo, o 10:00 slávnostná sv. omša.
 • Fatimská pobožnosť v našom kostole bude v sobotu o 17:00.
 • Prvonedeľná pobožnosť je o 17:30, predtým je stretnutie ružencového bratstva o 16:45.
 • Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 3. ruža a upratovanie kostola 7. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
 • Rodičia žiakov tretieho ročníka ZŠ si môžu vyzdvihnúť v sakristii prihlášku na prípravu na 1. sv. prijímanie a odovzdať ju vo farskej kancelárii.
 • Žiaci stredných škôl si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášku na prípravu na birmovanie.
 • Dospelí, ktorí ešte neprijali krst, prijímanie alebo birmovanie, a majú túžbu prijať tieto sviatosti, nech sa nám v priebehu septembra ohlásia vo farskej kancelárii.
 • Snúbenci, ktorí uvažujú o sobáši v tomto alebo v nasledujúcom roku, nech sa nám ohlásia vo farskej kancelárii.
 • Každú nedeľu počas októbra a novembra budú v našom pastoračnom centre Manželské večery. Manželia sa môžu prihlásiť v sakristii.
Share

You may also like...