Farské oznamy 22.-28. jún

PBZ za vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom prejavenú v júnovej zbierke na kostol. Ďakujeme všetkým, ktorí do nej prispeli pri nedeľnej sv. omši, ako i všetkým milodarcom, ktorí podporujú starostlivosť o kostol pravidelným mesačným vkladom na účet farnosti.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.

K sv. spovedi môžete pristúpiť počas pracovných dní polhodinu pred každou sv. omšou. Vo štvrtok prosíme, aby ste dali prednosť rodičom prvoprijímajúcich detí.

V stredu 24.6. na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa bude v našom kostole celomestské večeradlo od 16:30 a o 18:00 postprimičná sv. omša, ktorú bude sláviť novokňaz Dominik Adamčík – pozývame vás na jej slávenie.

Vo štvrtok je nácvik slávnosti 1. sv. prijímania: prvá skupina o 16:30 a druhá skupina po sv. omši.

Prvá spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v piatok od 16:00 podľa škôl.

Slávnosť prvého sv. prijímania bude v sobotu o 9:00 pre žiakov zo ZŠ na Krosnianskej ul. a o 11:00 z ostatných škôl.

Na budúcu nedeľu sa pri sv. omši o 9:45 poďakujeme p. kaplánom Petrovi a Daliborovi za ich pastoračnú službu v našej farnosti.

Modlitba ruženca sa začína o 17:20 a povedie ju 7. ruža. O upratovanie kostola prosíme 7. skupinu v nedeľu a v piatok po večernej omši rodičov prvoprijímajúcich detí.

Otcovia biskupi zrušili dišpenz od účasti na nedeľných a sviatočných sv. omšiach. O to srdečnejšie vás pozývame na ich slávenie v kostole.

Share

You may also like...