Farské oznamy 27.11.-3.12.

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok pred prvým piatkom aj večer o 20:00 počas adorácie Hora Sancta a na prvý piatok od 17:00

EUCHARISTICKÁ POKLONA – je v pracovné dni po popoludňajšej sv. omši do večernej a vo štvrtok pred prvým piatkom je zmierna adorácia Hora Sancta o 20:00

ZBIERKA NA KOSTOL – v nedeľu na slávnosť Krista Kráľa sa koná mesačná zbierka na investičné výdaje farnosti a potreby kostola, podporiť ju môžete milodarom v kostole alebo na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 – Pán nech žehná vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom

PEČENIE OPLÁTOK – prebieha v pastoračnom centre každý deň, môžete sa zapísať na konkrétny čas, ktorý vám vyhovuje (dopoludnia, popoludní alebo večer)

VIANOČNÁ PONUKA – kúpou vianočných medovníčkov, medovníkových Mikulášov a oplátok môžete podporiť farnosť, nájdete ich vedľa sakristie, do pozornosti dávame diár  Evanjelium na každý deň a kalendár Božieho milosrdenstva

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na stretnutie v katechetickej miestnosti zamerané na hlbšie prežitie Adventu v rodine

SLÁVNOSŤ SV. ONDREJA – 30.11. slávime sviatok sv. apoštola Ondreja, patróna Košickej arcidiecézy, za ktorú sa budeme modliť pri večernej adorácii Hora Sancta a pri rekolekčnej sv. omši v Dóme v sobotu o 10:00

LORETÁNSKA NOVÉNA – od 1.decembra sa budeme každý večer pri sv. omši o 18:00 modliť novénu k Loretánskej Panne Márii – na prvú nedeľu pred večernou omšou o 17:30 – svoje prosby a úmysly zverované Panne Márii do jej príhovoru, za ktoré sa budeme modliť, môžete prinášať do schránky uloženej pred sochou Panny Márie 

MODLITBOVÉ VEČERADLO – bude na prvú sobotu pri rannej sv.  omši o 6:30

ADVENT – v nedeľu 3.12. vám pri sv. omši požehnáme adventné vence, ktoré budete používať vo svojich domácnostiach

ZBIERKA NA CHARITU – podporiť ju môžete na Prvú adventnú nedeľu vložením milodaru do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka

Share

You may also like...