Farské oznamy – Vianoce 2022

SV. OMŠE – 26.12. na sviatok sv. Štefana sú ako v nedeľu – 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ A POŽEHNANIE DETÍ – bude 25.12. o 17:00 – pozývame rodiny spolu s deťmi

POŽEHNANIE VÍNA – v utorok 27.12. na sviatok apoštola Jána požehnáme tokajské omšové vína, ktoré používame pri liturgii a zároveň budete mať možnosť si ich zakúpiť k novoročnému prípitku

ŤAHANOVSKÝ PRAMEŇ – v stredu 28.12. nás navštívia ťahanovskí seniori s vianočným pásmom o 16:00

RODINNÁ VIGÍLIA – vo štvrtok na vigíliu sviatku Sv. Rodiny bude o 18:00 sv. omša za účasti detí s doprovodom rodinného zboru

VIANOČNÝ KONCERT – v piatok 30.12. v deň našej odpustovej slávnosti vás o 16:30 pozývame na sviatočný koncert v podaní zborov účinkujúcich v našom kostole a v gréckokatolíckom chráme na Furči, hosťom koncertu bude Dominika Gurbaľová

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ – v piatok 30.12. o 18:00 vás pozývame na odpustovú sv. omšu, ktorú bude celebrovať dp. Dominik Macák, farár v Košickej Novej Vsi – pri sv. omši si manželia budú môcť obnoviť manželské sľuby

ODPUSTOVÉ AGAPÉ – po odpustovej sv. omši vás pozývame do pastoračného centra na farské rodinné agapé – každý môže priniesť na občerstvenie, čo uzná za vhodné

TE DEUM – ďakovná sv. omša na konci roka 31.12. bude o 15:00

ADORÁCIA – v posledný deň roka bude od 23:00 s požehnaním na prelome rokov

POŽEHNÁVANIE BYTOV – na požehnanie bytov sa môžete prihlásiť v sakristii – kňazi vás môžu navštíviť 6., 7. alebo 8. januára popoludní

TROJKRÁĽOVÉ NÁLEPKY – s rodinnou pobožnosťou si môžete zakúpiť v sakristii

FARSKÝ PLES – bude 28. januára – vstupenky sú k dispozícii v sakristii

PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO – v našom pastoračnom centre ponúkame snúbencom víkendový kurz 20.-22. januára – prihlasovanie na webovej stránke

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedOSffhGecwDg0VZGB8rruF51os8C5mv7nNueM4j_Pd1ygvQ/viewform

SOCHA PANNY MÁRIE – ako spoločný vianočný dar môžeme venovať nášmu sídlisku rekonštrukciu Sochy Panny Márie vedľa kostola – stačí, ak tí, ktorí máte trvalý pobyt na Furči, zahlasujete za tento projekt na webovej stránke mestskej časti – odkaz nájdete i na farskej webovej stránke – tým, ktorí nevedia ako na to, radi poradíme a umožníme zúčastniť sa hlasovania

Elektronický hlasovací formulár nájdete tu: bit.ly/3FBm3Xz.

ĎAKUJEME ZA PODPORU PROJEKTU!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYB8_KpcM5pnmaWneWJou6zJ0rLj8OARShsy2bMKtKRf4HuQ/viewform?pli=1&pli=1

Share

You may also like...