FARSKÉ OZNAMY 23.-29. december

 • Sväté omše:
  • 23.12. pondelok – 6:00, 15:00, 18:00
  • 24.12. štedrý deň – 16:00, 22:00, 24:00
  • 25.12. NARODENIE PÁNA – 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
  • 26.12. sviatok sv. Štefana – 7:00, 8:00, 9:30, 11.00, 18:00
  • 27.12. sviatok sv. Jána – 6:30, 15:00, 18:00
  • 28.12. sobota – 6:30, 18:00
  • 29.12. SVIATOK SV. RODINY – 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
 • Po sv. omšiach si môžete prevziať do svojich domovov betlehemské svetlo z jaskyne narodenia Pána v Betleheme.
 • Na sviatok Narodenia Pána 25.12. o 16:00 vás pozývame na jasličkovú pobožnosť spojenú s vianočným požehnaním detí.
 • V piatok 27.12. pri sv. omšiach požehnáme víno na pamiatku sv. apoštola Jána.
 • Na budúcu nedeľu bude v našom kostole odpustová slávnosť Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa a pri sv. omšiach si manželia budú môcť obnoviť manželské sľuby. O 8:00 bude v našom kostole východná liturgia a o 11.00 slávnostná odpustová omša, ktorú bude celebrovať dekan teologickej fakulty dp. Radoslav Lojan.
 • V nedeľu Sv. Rodiny bude vo všetkých kostoloch zbierka pre rodiny postihnuté výbuchom plynu v Prešove – svoj milodar na tento účel môžete vložiť do pokladníc s nápisom vyhlásená zbierka.
 • Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 3. ruža a upratovanie kostola v sobotu po spovedaní6. skupina.
 • Už teraz vás pozývame na farský ples 25. januára a 26. januára na fašiangovú veselicu, ktoré bude doprevádzať hudobná skupina Akcent. Vstupenky sú k zakúpeniu v sakristii.
 • Požehnávanie príbytkov v novom roku bude 5. a 6. januára popoludní. Prihlásiť sa treba v sakristii.
Share

You may also like...