Farské oznamy 12.-18. október

  • Počet prítomných v kostole ostáva naďalej obmedzený na 50 osôb, preto vás prosíme o pochopenie – po zaplnení uvedenej kapacity sa kostol zatvorí.
  • Sväté omše  v pracovných dňoch ostávajú v riadnych časoch, časy nedeľných omší sme upravili – prvá je ráno o 6:30 vyhradená pre seniorov a potom sú sv. omše dopoludnia každú hodinu – o 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 a 11:30. Okrem toho sú nedeľné omše v sobotu i v nedeľu večer o 17:00 a 18:00.
  • Otcovia biskupi udelili dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách, preto môžete doma v rodinách sledovať sv. omšu vysielanú na youtubovom kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice o 8:30 – túto sv. omšu bude vysielať aj Rádio Lumen.
  • Tí, ktorí budete v nedeľu sledovať sv. omšu doma v rodine, môžete prijať Eucharistiu po skončení bohoslužobného programu v kostole o 12:30 alebo večer o 19:00.
  • Eucharistická adorácia je každý pracovný deň po popoludňajšej  omši a ukončenie poklony eucharistickým požehnaním je po spoločnej modlitbe ruženca.
  • Modlitbu ruženca povedie 7. ruža a upratovanie kostola 7. skupina.
  • V pondelok o 18:00 bude u nás o. arcibiskup sláviť sv. omšu, vysielanú v priamom prenose Rádia Lumen.
  • Na budúcu nedeľu 18.10. je zbierka na misie, ktoré môžete podporiť milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka.
  • Rodiny povzbudzujeme, aby sa na budúcu nedeľu 18.10. pripojili s deťmi k aktivite Milión detí sa modlí ruženec za pokoj vo svete. Viac informácií nájdete na www.miliondeti.sk
Share

You may also like...