Veľkonočné Trojdnie – živé vysielanie

Pre tých, ktorým životná situácia nedovoľuje osobnú účasť na liturgických sláveniach Posvätného Trojdnia, ponúkame možnosť sledovať ich online:

ZELENÝ ŠTVRTOK: https://www.youtube.com/watch?v=wLOZL1iV9TM

VEĽKOPIATKOVÉ OBRADY: https://www.youtube.com/watch?v=I4yuc82xbqk

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA: https://www.youtube.com/watch?v=5hsxTfcbuUE

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: https://www.youtube.com/watch?v=yiYvLQkFOO8

Share

You may also like...