Farské oznamy – Svätý týždeň

Vyprosujeme Vám milostivé prežitie svätých dní Svätého týždňa!

KRÍŽOVÁ CESTA – na Palmovú nedeľu bude o 15:00 spolu s prvonedeľnou pobožnosťou k Božskému Srdcu

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme na Palmovú nedeľu po krížovej ceste od 16:00 a v pondelok, utorok a stredu vo Svätom týždni od 17:00

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA –  výmena ružencových tajomstiev je 2.4. po krížovej ceste

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pondelok, utorok a stredu vo Svätom týždni od 15:30 do 17:00

ZELENÝ ŠTVRTOK – v kostole sa slávi iba svätá omša na pamiatku Pánovej večere o 18:00, dopoludnia je v katedrále omša svätenia olejov o 9:30

VEĽKOPIATKOVÉ OBRADY – slávenie utrpenia a smrti Pána bude o 15:00 a o 19:00 krížová cesta

POKLONA PRI BOŽOM HROBE – bude v priestoroch pastoračného centra, začne po veľkopiatkových obradoch a bude trvať nepretržite celú noc a deň až do ukončenia modlitbou vešpier na Bielu sobotu o 19:00

RANNÉ CHVÁLY PRI BOŽOM HROBE – budú na Bielu sobotu ráno o 8:00

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV – bude v kostole na Bielu sobotu o 14:00, 15:00 a 16:00 a vo veľkonočnú nedeľu ráno o 6:00

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA – na Bielu sobotu začne o 19:30, prineste si sviece na obnovu krstných sľubov

2 % – prosíme vás o podporu nášho OZ Deti – mládež – rodina poukázaním 2 % zaplatenej dane, čím podporíte farské aktivity pre deti, mládež a rodiny

PÔSTNE PRAVIDLÁ

V Piatok utrpenia Pána sa zachováva prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života. Zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60. roku života.

ODPUSTKY VO VEĽKONOČNOM TROJDNÍ

Milosť úplných odpustkov môže za obvyklých podmienok (spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) získať:

  • Kto sa na Zelený štvrtok po večernej omši na pamiatku Pánovej večere počas prenesenia Najsvätejšej sviatosti nábožne pomodlí hymnus Ctime túto Sviatosť slávnu.
  • Kto sa počas slávnostného liturgického úkonu na Veľký piatok utrpenia a smrti Pána nábožne zúčastní na poklone Svätému krížu.
  • Kto si pri pri slávení Veľkonočnej vigílie alebo vo výročný deň svojho krstu obnoví krstné sľuby.
Share

You may also like...