KRÍŽOVÉ CESTY počas Pôstu

PIATOK 17:15

6.3. Bratstvo Božského Srdca

13.3. Ružencové bratstvo

20.3. manželské páry

27.3. birmovanci

3.4.  Zbor sv. Jozefa

NEDEĽA 15.00

1.3.  lektori a žalmisti

8.3.  matky

15.3. pernikári

22.3. rodiny

29.3. členovia farských rád a akolyti

5.4.  mládež

Vo štvrtok pred sv. omšou za účasti detí je počas Pôstu o 17:30 krížová cesta pre rodiny s deťmi.

Share

You may also like...