Farské oznamy 2.-8. marec 2020

Krížové cesty počas Pôstu sú každý piatok o 17:15 a v nedele o 15:00.

Modlitbu ruženca v novom týždni vedie 5. ruža.

Vo štvrtok o 20:00 budeme sláviť adoráciu Hora Sancta zakončenú individuálnym požehnaním.

Na prvú sobotu bude mariánske večeradlo ráno o 6:30.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme každý deň polhodinu pred každou sv. omšou a večer už od 17:00.

Chorých môžete prihlásiť na spoveď v sakristii alebo v kancelárii. Na prvý piatok dopoludnia ich prídeme vyspovedať k nim domov.

Share

You may also like...