Farské oznamy 20.-26. február

ZBIERKA NA KOSTOL – v nedeľu 19.2. je pravidelná zbierka na kostolné potreby – podporiť ju môžete milodarom v kostole alebo na účet farnosti – PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom

ZMIERNA POKLONA – je v nedeľu 19.2. od 12:00 do 17:30, okrem toho je eucharistická adorácia aj vo všedné dni od 15:30 do večernej sv. omše (okrem Popolcovej stredy, keď sú pridané sv. omše)

SVETIELKO – v utorok 21.2. o 9:30 pozývame mamičky spolu s deťmi na stretnutie v katechetickej miestnosti formou besedy na tému Päť jazykov lásky v kresťanskom manželstve – použite hlavný vchod do kostola

POPOLCOVÁ STREDA 22.2. budú sv. omše s udeľovaním popolca o 6:30, 10:00 (pre GymES), 15:00, 16:30 a 18:00 – Popolcová streda je deň prísneho pôstu, čo znamená, že sa zdržiavame mäsitých pokrmov a môžeme sa najesť do sýta len raz cez deň a okrem toho sa dvakrát občerstviť

KOŠÍČEK NA MILODARY – vzhľadom na 4-násobné navýšenie zálohových platieb za energie za kostol a pastoračné centrum vás prosíme o finančnú podporu – v piatkové dni bude košíček na milodary využitý na posilnenie týchto splátok – ďakujeme za vašu pomoc ZBIERKA NA CHARITU – v nedeľu 26.2. je pravidelná zbierka na charitu

KRÍŽOVÉ CESTY – počas celého Pôstu bude pobožnosť krížovej cesty:

  • vo štvrtok o 17:30 sa modlia rodiny s deťmi,
  • v piatok o 17:15 sa predmodlievajú lektori
  • v nedeľu o 15:00 ju povedie tvorivá skupina Poetica musica (Zuzana Eperješiová a d.o. Martin Gnip), prídu k nám s ponukou novej knihy zamyslení ku krížovým cestám na každý piatok a nedeľu počas Pôstu spolu s hudobným CD a už teraz sú k zakúpeniu vedľa sakristie

https://www.poeticamusica.net/

Share

You may also like...