Farské oznamy 13.-19. február

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je denne v pondelok až piatok od 15:30 do 18:00 (vo štvrtok do 17:00)

MODLITBOVÉ VEČERADLO – je v pondelok 13.2. o 17:00

SVETIELKO – v utorok 14.2. o 9:30 pozývame mamičky spolu s deťmi na stretnutie s kňazom a psychológom Jánom Kulanom na tému: Hodnoty života

VALENTÍNSKY VEČER – v utorok 14.2. na sviatok sv. Valentína pozývame manželov na obnovu manželského sľubu pri večernej omši a po nej na slávnostnú svätovalentínsku večeru o 19:00 v pastoračnom centre spojenú s tanečným workshopom, na ktorom sa budete môcť naučiť tancovať blues –  na svätovaletnínsku večeru sa treba prihlásiť už teraz v sakristii (poplatok 25 € za pár stačí uhradiť v utorok)

REKOLEKČNÁ SV. OMŠA – v stredu 15.2. o 9:00 vás pozývame na sv. omšu s o. arcibiskupom v rámci rekolekcií kňazov košického dekanátu v našom kostole

ZBOR SV. JOZEFA – všetkých, ktorí ste ochotní svojím spevom a hrou na hudobný nástroj prispieť ku skrášleniu liturgie, pozývame na nácvik chrámového zboru každú stredu o 18:00 v pastoračnom centre

DEŇ SV. JOZEFA – od sviatku Obetovania Pána až do slávnosti sv. Jozefa slávime každú stredu ako Deň sv. Jozefa a pri sv. omšiach si pripomenieme jednu zo 7 bolestí a 7 radostí sv. Jozefa

STRETNUTIE PRE ŽENY – v piatok 17.2. od 9:00 do 11:00 pozývame ženy a mamky na stretnutie v pastoračnom centre s hosťami z Bratislavy na tému: Ako môžeme nachádzať Boha v každodennom živote

STRETNUTIE PÚTNIKOV DO SV. ZEME – všetkých, ktorí sa prihlásili na marcovú púť do Sv. Zeme, pozývame v piatok 17.2. po večernej omši na informačné stretnutie so zástupcami Cestovnej kancelárie Trinity

SÁNKOVAČKA – v sobotu 18.2. pozývame rodiny na sánkovačku do Vyšných Ružbách, prihlasovanie je v sakristii – zapĺňa sa už druhý autobus  – poplatok treba uhradiť do štvrtka 16.2. – odchod autobusu je o 7:30 spred kostola

MÁJOVÁ PÚŤ NA MORAVU – 6.-8. mája vás pozývame na mariánske pútnické miesta na Morave: Svatý Hostýn, Svatý Kopeček, Olomouc a Velehrad – bližšie informácie nájdete v bulletine, prihlasovanie je v sakristii

Share

You may also like...